Visualizzazioni totali

Translate

Cerca nel blog

talmud


    . 5._.10 [YouTube: אמר: כדי Unius ריי]: כל זה לא: יכול ללכת: במחנה לאמת, כך: הכל חייב להיות כאל שמועה, עד: אנו מקבלים Youtube נכונה: * רוסיה נערכת: עבור מלחמה אפשרית: ופעולותיו: על הדולר עולה כי רק הם הולכים: לגבות סוריה, איראן. סין תגבה איראן. [Unius התשובה ריי ל-YouTube] אתה לא יהודי? בסדר! אם
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    אתה רוצה: פורנוגרפיה? אתה יכול לקבל את זה: של: youtube, אבל, לא סטייה מינית, לא יהיה: לא מותר: לא. עם המבט: של הממלכה: של: לבנון: ישראל פלסטין? כל התרחישים מדיניות: הם ישנו כיוון במהירות: לכולנו יש רק אחד: סכנה: את כת השטן של קרן המטבע הבינלאומית: ערב הסעודית: לבין: ו הארור שלהם אלוהים הבעל: ב Grove בוהמי: כי: הם: למעשה, תביעה: הטרור האיסלאמי ברחבי העולם!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    6._.10. [Unius התשובה ריי ל-YouTube] כל יהודי העולם? עשויה לשנות את האקלים הפוליטי: ב 24 שעות. כן! נעזור: סוריה ואיראן בכך: המלחמה: נגד: ערב הסעודית! זה הסיכוי היחיד: יש לנו: עבור לבנות: הממלכה הגדולה של פלסטין, ישראל: ו פלסטין: איפה כל המוסלמים: הם הפכו להיות בעלות הברית שלנו כן! ומכיוון: יהודים מוסלמים ונוצרים חולקים את הברית הישנה? 50% שלהם הוא הלב האחד והיחיד
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    .. למה את כת השטן של קרן המטבע הבינלאומית: ערב הסעודית ואת הינשוף שלהם על אלוהים בעל גרוב בוהמי שלך? למה: לעשות משחק קטלני: של: רוטשילד: כי הוא רוצה: השמדת המין האנושי כולו: יש לך לצאת ולחפש את המלכודת: מדיניות מתכנסים .. היגיון של שיתוף פעולה: לכן, עכשיו: ממלכת פלסטין: כלומר, סיום הסכסוך: ישראל פלסטין:? הוא בתורו פוליטית:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    7._.10. [Unius התשובה ריי ל-YouTube] מה שדרוש לנו! יהודים? נידונו על ידי כל רוטשילד: לכליה עבור סכום כולל: שואה! ישראל להתפוררות! כי: רוטשילד? הוא נכון שטנית הבעל .. אני מאמין: שהיהודים יכולים לשנות את התסריט הזה, הבינלאומי ב -24 שעות! כל העשירים של העולם? אין להם כל עניין במלחמה עולם גרעינית: כן, רק ערב הסעודית תהיה בסופו של דבר נקרע! אנחנו חייבים ללמוד: לחשוב: ב מהר! כן! הכל: הוא היה מוכן: עבור על פי: עד 3 מעלות מלחמת העולם גרעינית: אבל כוחה של קרן המטבע הבינלאומית: ייכשל, כי אף אחד לא רוצה למות כדי להפוך רק את האושר של רוטשילד: לבד: לכן, אני unius ריי.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    8._.10. [Unius התשובה ריי ל-YouTube] כן! נעזור: סוריה ואיראן: בזה: המלחמה: נגד: ערב הסעודית! זה הסיכוי היחיד: יש לנו: עבור לבנות: הממלכה הגדולה של פלסטין, ישראל: ו פלסטין: איפה כל המוסלמים: הם הפכו להיות בעלי ברית שלנו, כן! ומכיוון: יהודים מוסלמים ונוצרים חולקים את הברית הישנה? 50% שלהם הוא הלב האחד והיחיד
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    .. למה את כת השטן של קרן המטבע הבינלאומית: ערב הסעודית ואת הינשוף שלהם אלוהים הבעל: ב Grove בוהמי שלך? הם לא יכולים לנצח. חחח. ראית? לא רק, כי אתה לא לשטן .. חחח. אבל אתה אפילו לא: בעיקר: שותפות של קרן המטבע הבינלאומית: אתה במיוחד: יהודי של YouTube: בלבד. הבעיה? לא, יש נשק גרעיני לאיראן!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    9._.10 [Unius ריי תשובה ל-YouTube] הבעיה היחידה היא:. מה: לא ליצור עילה לסכסוך: כלומר, להשקיע בתרבות / תרבות של שיתוף פעולה וכבוד: של: חופש המצפון: כלומר, בעיקר: חופש דת! הסיבה: זה בטוח: ב 3 ° מלחמת העולם גרעינית?:. רק מי ינצח: רק הבנקאי רוטשילד לשטן: של אל הינשוף: הבעל: מערכת הבונים החופשיים שלו seigniorage הבנקאית: על העולם הכול (Jahbulon או Jah-Bel-On): כלומר, כת השטן האמיתי בעולם : על שלו: 200.000: קורבנות אדם: עבור השטן, מדי שנה [[האם המלחמה: איראן וסוריה: נגד: ערב הסעודית]]. למה: הממלכה של דרישות אלוהים: כלומר, הרס את כל כת השטן:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    10._.10 [Unius התשובה ריי ל-YouTube] כל שותפים של קרן המטבע הבינלאומית:. רוטשילד, 666 ו 322 בוש! אני: מלך ישראל: Unius ריי: אני צריך: לבנון: של המדבר: ערב הסעודית: להפוך אומה הגונה: מתאים: לכל יהודי ברחבי העולם: מדוע, אם לא יחזיר את כל: על פלסטין? 3 ° גרעינית מלחמת העולם: לא ניתן למנוע! זה הוכח: הסיפור: "כל המוסלמים הם החבר 'ה הטובים: אם: הפוליטיקאים שלהם: הם לא רע!" .. על כן: לאחר מכן: גם בישראל: ישתתפו במלחמה הזאת: נגד: סעודיה: למה אלה חזירים? כל השומן!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    @ YouTube: כלומר: כלומר Synnek1 MsAinotse -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah lol. סוג של מוות: אתה בוחר למות עכשיו ..? זו הנקמה שלי: לך להרוג: "lorenzoscarola" שלי "uniusrei2"! בן זונה של חרא יהודי! חחח ...

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    גיי CIA synnek1 @ youtube -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah מריה מגדלנה? היא היתה רק: זונה מצערת: בעוד האמנות אתה מאושר קרנן! הנה הסיבה: לא היה לה: רק: שבעה שדים: ואתה תהייה יותר: 27 שדים .. כאן: יש רק: זונות, כי: זה בית זונות! ראש הזין: תחזיר לי מיד את האתרים: כי: שסגרת: כדי me.lol. סוג של מוות: תבחר: למות עכשיו? .. זו הנקמה שלי: על: אתה הורג: "lorenzoscarola" שלי: ו "uniusrei2"! בן זונה: חרא של יהודי! חחח. השטן שולח ברכות: לך. אי פעם:
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    @ IsraelNationaTV --- היהודים שילמו: על פשעי הבית של: רוטשילד: עכשיו, זה הגיע: רגע: לו לשלם: על הפשעים: מכל: הגיע הזמן: על התשוקה שלו: כלומר, רוטשילד: בקרוב יהיה לו להיות ממוסמר: על הצלב, כי: המין האנושי: אין כל כוונה: למות: על שאיפתו: הפעם: זה יהיה: נבגדת יישאר למות לבד: עם הבעל השטני שלו: לו יהיה אותו דבר: השעיר לעזאזל של כל הפשעים: העולם! ו בדמו? אני גם: יעמוד במבחן חטאיי!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    @ IsraelNationaTV - ever: the Jews have paid: for the crimes of the household of Rothschild: now, it's arrived: the moment: for him to pay: for the crimes: of all: it's time: for His passion: that is , of Rothschild: soon it will be nailed Him to be: on a cross, Because: The human race: has no intention: to die: for His ambition: this time: it will be: Betrayed and will be left to die alone: with His satanic Baal: him will be the same: the scapegoat of all crimes: of the world! and In His Blood? I also: will wash my sins! .. here: namely, the whole world? the only real enemy is only: Rothschild and his Owl god Baal: 666: the Bohemian Grove: namely, the IMF Talmud: Rabbis of the Pharisees: the new Tower of Babel, the Kabbalah NWO .. That Is the divine fire in me? can not be supported by the world by now: your hell of your IMF: 666 Babylon tower. my "Fire" purify the whole world in every way! @ hallelujah -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Because Jesus is risen: he is truly risen!
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah what I speak? is known: no more: than: 10: people: Throughout: in the world, "after the 3 ° WW: Nuclear? no longer exist: one only jew: true: or false (ie, for genealogy): worldwide ".. 1). all leaders, Masons: Rich and Jews: on the surface of the planet will be killed: by the people angry: because: the banking seigniorage! 2). Israel could not stand: the impact: of all armys, including China! 3). as: all the Jews: that descend in shelters: anti atomic: underground? are fresh meat: for aliens and satanists! infact: Rothschild knows: that: God's will: is a: will eternal! so: his desire to exterminate all the Jews: as God said: to Moses: in the desert? is not a: his will: that, is not present
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    @ Israel National TV Jews: -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah if our Father Jacob: said Israel, on his deathbed: has blessed: only 2: of his 12 children! Then he cursed: all the others: children 10: calling: each of them with the name of a demon: murderess. ok! is the proportion: right: of all Jewish criminals! infact: the Jews of the Pharisees IMF: Today: almost all are: Satanists of Baal, of Jezebel, the Queen (Elizabeth II: the patron "saint" of Freemasonry)]. and since: King Solomon was forced: to give: the Ark of the Covenant: at the Queen: of Sheba, and now God: YHWH: he guard his Ark: by Christians? and it even: called a Christian(lorenzojhwh): to do: the King of Israel? boys: you are: all will die: very soon: well again!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    Them you hear, you too: my brother: @ IsraelNationaTV: All Those Satanists: AIPAC: IMF: etc. .. ie: all of the Jewish lobby: that: They stole: all the Monopolies, that: They have plot: plotted: in secret: for the destruction of Israel? They keep: to speak ill of me yet? This is Obvious to all: They are the real Satanists: They Are vampires: why: only this: it is Their real motivation: to continue to be Against me yet! Their goals? is to steal and murder all the peoples! @ You hear them, too: my brother: IsraelNationaTV: all those Satanists: AIPAC: IMF: etc. .. ie: all: of: the Jewish lobby: that: they stole all the monopolies, that they plotted: in secret: the destruction of Israel? they keep: to speak ill of me yet? This is obvious to all: they are the real Satanists: they are vampires: why: only this: it is their true: motivation: to continue: to be: against: me: more! their goal? is stealing: and murder: all people!
    JHWH1OsannaUniusRei
    JHWH1OsannaUniusRei [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    Israel National TV @ -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah and then: how can I remove: to my brother: high priest: the priest jew: responsibility: the duty and the right: to speak of God: to all the peoples? I am only: a politician: and: I am not religious person! @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah e poi: come io posso togliere: al mio sommo sacerdote: l'ebreo sacerdote: la responsabilità: il dovere: ed il diritto: di parlare di Dio: ai popoli? io sono soltanto: un politico: e: io non faccio il prete o la persona religiosa!
    JHWH1OsannaUniusRei
    JHWH1OsannaUniusRei [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah this should not be forgotten: I am in the middle: at the most dangerous assassins: Satanists: and all: that: kill: 400 Christians: every day .. if: they do not stop? I will make: one only Christianity: around the world: quickly .. but: this is my the truth: I like: Unius REI: that is, as: the priesthood of Melchizedek: I am above: to all religions, because I am the natural law .. here's why: I do not want to be forced: to spread: the Christian religion: throughout the world, but: it is just that: I will do: if you do not stop: to kill: the innocent Christians! this because it is my truth: I love all religions, but: at the same time: I am free: from all of them: for I am: unius REI. if they kill another 20 million Christians? and today we are at 100. million? coming soon: will came The Last Judgement
    JHWH1OsannaUniusRei
    JHWH1OsannaUniusRei [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    halleluiah -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [Israel National TV] I know: this, that if I did not speak: of Jesus?: I would be: already: for some time: the King of Israel, but it is just that: that: I did obstruction!honestly? I thought the Jews were the most intelligent of the other: but it is not true, unfortunately! you can imagine: the King of Israel that: in the Jewish Temple in Jerusalem speaks of Jesus: at the Hindus: that: they came to see: their King: unius REI? lol. But this? is worse: that, a horror movie! that, politician speaks: of God? none! and why should I be different, too: I'm a politician! if: I just have to talk about God? I will speak: only: as the King of the Jews could speak: by a junction: with the culture: and sensitivity of my audience: of course! In fact, metaphysics: it is the Jewish monotheism: only: that is the universal law of nature: only!
    lorenzojhwh
    lorenzojhwh [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    @ Israel National TV - [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah yes, I am The Jewish Messiah ! why ? to who of the: Satanists Freemasons: Talmud of Kabbalah : IMF : NWO , 666 : 322 : Bohemian Grove owl god, namely: Baal god Marduk: You want to do build : Jewish Temple? I am the only man in all world that : can build the Jewish Temple and who can give back to the world peace
    lorenzojhwh
    lorenzojhwh [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    3 mesi fa

    si, io sono il Messia ebraico! perché? a quale: dei: satanisti massoni: della Kabbalah Talmud: FMI: NWO; 666: 322: dio gufo del Bohemian Grove, cioè: dio Baal Marduk: tu vuoi fare costruire il Tempio Ebraico? io sono l'unico uomo: al mondo: che: può costruire il Tempio ebraico: e che può dare: a tutto il mondo la pace
    JHWH1OsannaUniusRei
    JHWH1OsannaUniusRei [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    נשיא איראן אחמדינג'אד: מ: Israel National TV: אני בא: באיראן, אומר לורד: אלוהים שלך, אללה, עם כל הכעס שלי, כי: אתה מתייחס תמים יש: כפושעים: אנשים חפים מפשע לחלוטין הסיבה: של הדת שלהם: של חג המולד, וכו '... מה: מה: אני אעשה את זה איראן תהיה הרבה יותר גרוע: ממני על עיראק: כאן: אני אוהב מהר! איך הם יכולים לשגשג: אלה: מי: עושה כאב: נגד: נוצרים? נשמתם קראו בביתם: מחלות הגיהנום: עוני, בערות, הרס, המזל הרע .. אף פעם לא יכול להצליח: הפושעים: אומר אלוהים. בגלל המורשת שלהם הוא מוות!
    JHWH1OsannaUniusRei
    JHWH1OsannaUniusRei [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    iran le président Ahmadinejad à l'adresse: à partir de: Israel National TV: «Je suis venue: en Iran," dit le Seigneur, ton Dieu: avec toute ma colère: contre vous, parce que: vous les traitez: comme des criminels: les personnes qui étaient absolument innocent: en raison : à propos: .. de leur religion ce que: qu'est-ce: je vais faire contre l'Iran? sera bien pire: que je l'ai fait sur ​​l'Irak: ici, je viens bientôt!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    hallelujah: the Jewishness: and above all my Jewishness: it is the foundation of everything! is not a racism: or the concept of superiority: it is just the basics: my relationship with God of the Alleluia. Adam and Eve Were not the first men: is why, Cain went into a city: for to get a wife. but, They Were the Jews first. In Fact, They all felt: all at the presence of God: and all had a relationship with HIM, Their worship of God was Jewish! and Their children: one was a prophet, Abel, but, the other was criminal: Cain, too, is Jewishness. in reality it is only the Talmud, That led murder racism: that is the worst, but, the Bible Carries the identity: only: the fact: that Jews: have misinterpreted: the law of Moses: from ancient times: this is always: a fault: Talmud of the oral.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    in realtà: è soltanto il talmud che ha portato il razzismo e l'omicidio: cioè l'aspetto pegggiore: ma, la Bibbia porta la identità soltanto: il fatto che gli ebrei hanno interpretato male le legge di Mosé dai tempi più antichi: questa è sempre una colpa del Talmud orale
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Jews can not resist the charms of power: and of the splendor: of Their King: why: I can not be: unius REI: if first: I am not: the King of the Jews! Since only the king, I may only be the truth of Israel. is written, "Will Be Canceled on them (the Jews) covenant with death (666.322 NWO IMF Baal)" @ YHWH -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Lord and my God, I beseech you in the name of thy Son Jesus Christ: let Mistafield Thomas and all His accomplices: They can see: my glory: from the depths of hell. hallelujah .. CIA @ youtube: shit: IMF NWO 666 322 ---[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah spit your poison mistafield Satan. Dickhead: I now enclose another site!
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    This is the truth: even the worst of Satanists? Especially: jew if he is: the worst of Satanists? he can: pretending to be an atheist: because: it is impossible for a true jew: be atheist? .. Because, if he is really an atheist? This means clustering: that he does not have the genes of Abraham! [you are my God YHWH: you give me my dowry for my marriage: because: I want to marry Israel! why: as David: I'm poor!] and as the King David to marry Michal: kill for: 200 foreskins .. I know too: I will bring: for my wife: Israel: 500 million: of: foreskins. Because: I can not marry Israel in the midst of all this shit: of: Freemasons Satanists enlightened: criminal killers: Muslims: Sharia Talmud: of: Hindu Communists: who kill people, totally innocent: for Their Ideological bullshit, Because: They Themselves are the scum of hell
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Israel National TV az99920: -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah what Rothschild and his Satanists: of Baal: IMF: NWO: 666: 322: NWO: Talmud: Sharia: etc. .. who: have stolen the monetary Sovereignty: to all the nations through: freemasonry: and They claim to be Jews: christian (as Rochefeller), muslims, saudi Arabia: etc. .. while designers are true of all the Holocaust: what: They can take from me still? if, However: in every way: between: a year: we will all be dead, and Israel will be deleted: off the map: and the survivors as slaves: They will be forced: to take the chip? Of Whom: then: we must have: still afraid: again, this is the last fight for us, first: of disappear Altogether: by every form: of Dignity: monoteism: and: any truth: in the Entire Planet? no never more: will be!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    che cosa Rothscild: e i suoi satanisti: di Baal: FMI: NWO: 666: 322: che: hanno rubato la sovranità monetaria: a tutti i popoli: attraverso: la massoneria: e che loro pretendono di essere ebrei: mentre sono i veri progettisti di ogni Shoah: che cosa: loro possono togliere a me? se comunque: in ogni modo: fra un anno: tutti saremo morti: e Israele: sarà stato cancellato: dalle cartine geografiche: e i sopravvissuti: come schiavi: saranno costretti: a prendere il microchip? di chi: allora: noi dobbiamo avere paura: ancora: questo è l'ultimo combattimento per noi: poi, scomparirà del tutto: ogni forma: di dignità e di verità: su tutto il pianeta!!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Israel National TV az99920: -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah how: Can you still afraid? Of These Satanists: god of the owl: Bohemian Grove: Baal: of 666: 322 IMF: Bildenberg CIA MOSSAD: Sharia Talmud: NWO: FED ECB: Freemasonry: Secret Service: Satanism, etc. International. .. to children: an abomination of: that: dress by Themselves: of all: symbols: of Judaism: and Christianity: to bring: hatred: and: injustice around: the world! in That Way: Can you be afraid: of them: again: If They have: Already Planned: the carnage: huge: of all Peoples. no one: as good: or: not: evil man: can save Himself. Because the peoples of hatred and despair: will like to look: for: every jew: every freemasonry: and every: rich man: because: Either: will put to death. the great terror: will be on all the earth.

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Israel National TVAZ99920: -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah God said to me: "Thou shalt not be afraid of These dogs: Satanists of the IMF: These priests rabbis: of Trilater: Bildenberg: freemasonry: Illuminati by Satan: or: Baal, and Their Talmud: that : claim: to be: Jews: while: They are the Canaanites: of Jezebel ".. Because, no one is without a father: for I am the Father of all: that is, in heaven and you are the father of all: that is, on earth: unius REI .. if: They do not want to hear: you: sono stati deserve to Them to Hell: again and again. Because: my endless love for them? They rejected it!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Israel National TVAz99920: -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah is true that: I lost one channel, but this was the only way: that: I had: to test: that: he: always told me: "what I close your channel: to you?". . is true: "if he: is not: youtube: Certainly: He Took: the control: of youtube: here's why: all of our Politicians: are afraid, Because: this threat: of institutional international Satanism: that is, connected (to all services: secret) to occult Powers: banking: corporations: Freemasonry: that: They are more, Much More Powerful: of the national: Powers: for: slavery: of all: Peoples, at Satanism: why: Jewish bankers: They Are : of Baal, the god owl: priests rabbis kakam: Illuminati "for the destruction of all religion: and for the destruction of all national autonomy, and above all: today: Their only goal: the annihilation is: of Israel: because: only by Israel: could: yet to come: a threat: to Their power!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Israel National TV: az99920: my brothers -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah I Have got translated in all languages​​: one of my articles? Satanist of this Mistafield: on youtube: page, He Has not given me time to copy my work on my BLOG: why Some items for: history Satan: he Suffer much more: Than Others .. this way: I Said to him: "You have cancer", that's why ET closed: the my: channel: "lorenzoscarola" goal, i would not say anything: against: Muslims: if They Were not murderers: that is, if: They not had a criminal project: Saudi Salafi: to conquer the world: why 400: Christian martyrs die Every Day: in The indifference: of the monopoly: of the: Jewish media: ie, communication: Network: because, Illuminati : 666: 322: MFI: NWO, pretend: pretending to Be Jews are Satanists aim: of Rothschild and Jezebel, That Is, the owl god Baal: the Bohemian Grove
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Israel National TV: az99920: mes frères -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah comme je l'ai traduit dans toutes les langues: un de mes articles? Ce sataniste du Mistafield: sur youtube: la page, il ne m'a pas donné le temps de copier mon travail sur mon blog: pourquoi certains articles: pour: son Satan: il souffre beaucoup plus: que d'autres .. de cette façon: je lui ai dit: "Vous avez un cancer!", c'est pourquoi il a fermé: la ma: channel: "lorenzoscarola", mais, je ne dirais pas quoi que ce soit: contre les musulmans: s'ils n'étaient pas des assassins: c'est, si :-ils pas eu un projet criminel: l'Arabie salafiste: à la conquête du monde: pourquoi 400: martyrs chrétiens meurent chaque jour: dans l'indifférence: du monopole: les médias juifs: à savoir, la communication: Réseau: parce que, Illuminati: 666: 322: FMI: NWO, faire semblant: faire semblant d'être des Juifs, mais sont satanistes de Rothschild: et de Jézabel, qui est, la chouette dieu Baal: l'Bohemian Grove
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    @ Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah This is the Truth of the World: The Jews of the IMF-NWO Illuminati? They pretend to role, but in reality are the Priests of Baal, of Queen Jezebel, and, at the Bohemian Grove owl god: it shows! I doubt: that, Israel: ie: a home: of the Jews: Is not a Threat for: Their ambition! Also: Muslims will not stop: until They Have Conquered: the World: and then: we will see to Massacres: Without end: why is: and only to exterminate, the Christians, the Talmud and the Koran That: say: "They are idolaters, "but: From Their point of view: They are polytheists! I am waiting for: that: the micro chip: How Imposed: By Law: as, the Apocalypse has said: I UniusREI: and the king of Israel: I must: see: the Destruction of Israel: from Maps, etc.. .. The Freemasons LEADER: They wanted all this!
    IMF666KillTubeStopME
    IMF666KillTubeStopME [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Video: "Dark Side of Sharia horror shit Prophet Muhammad Murdered pedophile killer genocide" -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah youtube channel: (lorenzoscarola): was: only: for the title of this video: that: have closed the channel (lorenzoscarola)(3 ° warning)! in reality: this: is: just: a warning: against me: as: the 16: my blog: associated: with: my: jhwhinri @ gmail? that: at first: I had been erased? .. Besides, I have returned back! anyway?, this message of intimidation?is been transposed by me!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah long before entering to work in youtube? in 2008 I discovered the bank seigniorage: so: for protettere my life: I have done in jhwhinri @ gmail. com: 10 My blog: why no one should have doubt: about: the sense of my murder! so these blogs: they are NOT associated (perhaps) to the youtube channel "lorenzoscarola". I was terminated ... these blogs are my life, close them: in this way: after 4 years? without it, they were used by me? it was like to shoot me! I tried to save Israel: I have tried not to see the 3 ° WW nuclear, but ... I am now forced to stop ... God bless us all! Farewell!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    molto prima di entrare a lavorare in youtube? nel 2008: io ho scoperto il @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah signoraggio bancario: così: per protettere la mia vita: io ho fatto in jhwhinri @ gmail . com: i miei 10 blog: perché nessuno avrebbe dovuto avere il dubbio circa: il senso del mio omicidio! così questi blog: non sono associati(forse) al canale di youtube di "lorenzoscarola" che mi è stato chiuso... questi blog rappresentano la mia vita, chiuderli: con questa modalità: a distanza di 4 anni? senza che: erano usati da me? è stato come spararmi! io ho tentato di salvare Israele: io ho tentato di non dover vedere la 3°WW nucleare: ma,... io ora sono costretto a fermarmi... Dio ci protegga tutti quanti! Addio!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah super rabbis Kakam Illuminati? are the priests of Baal of Queen Jezebel, what could happen in the world without their permission? Bohemian Grove owl god of? International satanism? evolution that has become a religion? no! none of this! you will remain faithful: forever, to these monsters, until the destruction of Israel, your leaders? preferirorono send them to Auschwitz: your people, so as not to compromise the power of satanic NWO: IMF. i super rabbini Kakam Illuminati? sono i sacerdoti di Baal della regina Gezabele: cosa potrebbe avvenire nel mondo: senza il loro permesso? Bohemian Grove del dio gufo? satanismo internazionale? evoluzione che è diventata una religione? no! nulla di tutto questo! voi rimarrete fedeli: sempre, a questi mostri, fino alla distruzione di Israele, i vostri capi? loro preferirorono mandare ad Auschwitz: il vostro popolo: pur di non compromettere il potere satanico del NWO.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    by my; JHWH1OsannaUniusRei @ YOUTUBE [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah GOOGLE -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah the my: 12: Blog? They, not you Had to touch them! you have driven out: I go away! ed: I'm leaving! You will not see me, never again! Now: you make: this: 3 ° WW nuclear: and then let's see: who's left! However: for my Absence? no one: of my enemies rejoice: and why, "is a supernatural motive!" Farewell! [39 +3205708054: only in Italian]: goodbye to all! also destroyed: my "lorenzoscarola": the first: against Banking seigniorage! and about 12 blogs associated .. Rothschild if it fails to destroy Israel? one day: I will be reminded between: "the righteous of the nations!": also
    dewerbylhserf
    dewerbylhserf [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    LONG LIVE THE HOUSE OF DAVID
    Lector03
    Lector03 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Free Palestine!
    PatmosIsle
    PatmosIsle [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    *We pray for the Peace of Jerusalem (Psalms 122:6) [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah the safety of our greatest friend on earth, ISRAEL. ::[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Our recent VIDEO is also sent to Knesset members: --ANTICHRIST seated in Jewish Temple -- Photo ID'd ~
    Tublerbells
    Tublerbells [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    I know your channnel is very good. I am a Japanese living in Japan, and I am enjoying your channnel But may I ask you to add some comment on your new videoes when you upload it. P.S. Thank Israel so much for your medical aid to the great earthquake in east Japan just one year ago. Thank IDF medical team, who are the first medical aid team form forign countries.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    per Rothscild che ha la genealogia paterna? quelli con la genealogia materna sono Goym: loro quindi possono andare ad Auschwitz
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    Paternal Genealogies? Are Only: For ROthschild? All Other jewS: All Goyim Are: For Him!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    [TROIA] --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah this is clear: Rothschild: They never have tolerated, a large number of Jews, Because: this is a threat for: the NWO Satanists: 666.322 of IMF! but the Jews, will be faithful, to Rothschild: until annihilation to Their Own?: until to the destruction: of the State of Israel? Hitler would say "yes" @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah this is clear: Rothschild: they never have tolerated, a large number of Jews, because: this is a threat to the NWO satanists: 666,322 of IMF! but the Jews will be faithful to Rothschild to its own annihilation? to the destruction of the State of Israel? Hitler would say "yes"
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    troia!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    @Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah How You can be you too: a Mason: with the brain full of demons? If the scientist: Giacinto Auriti: has shown that: the money (created out of nothing: from: Rothschild and his IMF): costs to the peoples: 270% of its value: 1. 100%: bank seigniorage: 2. 100%: public debt., 3. 70%: private debt! as: a nuclear world war: could not be avoided: if this flock of sheep (all mankind) has been pressed: that: she has nothing left to give? your enlightened rabbis? Satanists are true: with you! Hitler? he was a good boy in front of you! why: all those people at Auschwitz? You have to reach? no, thou hast brought!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah se non ci fosse il FMI: che ha saccheggiato e devitalizzato tutti i popoli? nessuno odierebbe gli ebrei! I popoli inferociti, non ucciderebbero: gli ebrei in tutto il mondo: durante: la 3°WW nucleare. Si: i tuoi rabbini Illuminati sono dei pazzi che credono nella guerra mondiale! se, io inglobo i Palestinesi: nel nostro Regno? e se proclamo la sovranità monetaria del regno di Palestina? Noi siamo fuori da questa guerra!

    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    1_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. [ייסורין של הנצרות] זה NWO: עוצמה: הוא כל הזמן סופג הריבונות של כל העמים:: עד כדי כך: המדיניות היא: יותר מוחלשת: ו מפוקפקת יותר : חסרי אונים. מצהיר יודע את המדיניות: אבל, ואת כישלונה לממש את הממשלה. להיכשל מדיניות: ו: הן טכניות, לוקח את השלטון: כלומר, כל הבנקאים, ואת הבונים החופשיים שלהם: כל הלובי היהודי .. כמו מאיימת היא: מצב זה לכל בני האדם: הכול: להפוך אנשים קטנים: למעשה, כל: פוליטיקאים וכל: ממשלות מפחדים: יותר ויותר לשחק: תפקיד: שחקנים בובות: כל הופעות: הופך הצביעות: המציאות הפכה את התיאטרון.
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    2_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. בעוד אנשים חלשים מחכים לקריסה בלתי נמנעת! למה, מי שיש לו את הכסף: אומר תמיד כותב: מה הסיפור היה: ואשר: עדיין חייבים להיות! אתה נמצא עם שתי רגליים על: תהום! רק המלוכה: unius של ריי יכול להתמודד עם כל זה! [ייסורין של הנצרות] ספק: היה זה: מזעזע: על היטלר: עבור לציין:
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    קשיות של: לב: ציניות: אכזריות טריפה של: רבנים של קרן המטבע הבינלאומית: ואת שיתוף הפעולה של כל מנהיג: הכול קהילות יהודיות: על קרן המטבע הבינלאומית. בשביל לעשות את הייאוש של העם הגרמני: כי: היו פשוטו כמשמעו, את מת: רעב: לכן:: היטלר היה עושה התנגדו: אל: האינסטינקט הזה שטני טפילי של יהודים: אבל, אז: סיום: עבור: מחקה את הכשלים הקשים ביותר שלהם ופשעים
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    3_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. גזענות, רצח, ציד .. מאז, היא: זה כל העניין: של קרן המטבע הבינלאומית: הוא: הכל: רשת עולמית: הבונים החופשיים: הרב לאומי המוסדי: Bildenberg, מונופולים, משולשת: הבנק המרכזי של אירופה FED, וכו '.. ממנו נוצר .. מבנה מורכב כל כך שנוסח: כי: מבלבל את המוח, ולא: ניתן לראות: המושג: של: חזון של: יחד: בעוד: כמה: זה, כדי לראות את התוכנית הפלילית של ה-IMF: שלו התמונה הכללית לקוח מתוך רפיון: ואת ההתחייבויות. [ייסורין של הנצרות] בהקשר זה: כלומר, בהקשר של: מרכז אחד: כוח: על: כדור הארץ כולו: NWO! כמו למה: לא יכול להתקיים במציאות טריטוריאלית: של: מדינת היהודים: זה חייב להיהרס
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    4_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. כי: כת השטן יש זהות אחת: השטן היחיד, כלומר הבעל, כלומר, האל מרדוך: כלומר, ינשוף על גרוב בוהמי? בקיצור, היא: תמיד אחת אותה מציאות: כת השטן! ובכך התרבות של הסכסוך: כלומר לידי ביטוי פוליטי:: בניהול: העסק לתפארת של כת השטן המטרה היחידה של NWO
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    יהיה. עבור קורע: סוף סוף, של הצעיף: סיפורת כי: הוא קרן המטבע הבינלאומית: יש מתח: על כל המוסדות: עבור: לבנות את החייזרים תוכנית: תוכניות אחרות מצער: כל התוכניות: כתר: הצלחה: בתרחיש זה: הפסד: חיים: כל אורגנית ביולוגית על פני השטח הכל: כדור הארץ: על המתוכנן: 3 ° גרעינית מלחמת העולם? לא. לא הוא: הרע ביותר! אך לשטן כי זוכה.
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    5_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. לכן, את הייסורים של הנצרות: גם את התסריט הזה: של האיסלאם טרור: כי הוא חיוני כדי להדגים: קרן המטבע הבינלאומית רוצה להוכיח: שהאיסלאם גרוע של הנאציזם: טבעה הוא: הרע: מחנק הרסנית! נלחם האיסלאם: חיוני: הוא: עניין של חיים או: המוות: לכל האנושות .. עשה זאת כך: האילומינטי יצרו: באופן מלאכותי: את הסיבות של: טבח עצום של: זה: 3 ° מלחמת העולם גרעינית: כי: לא: זה נשכח: כי בכל מלחמה? רק: אלה: הם הזוכים? רק הבנקאים! מתוך: לעשות: האילומינטי לתת: אשליה: הוא על האיסלאם, על האתאיזם: את יכולה לנצח במלחמה: כי במקום: היא חייבת לנצח: בהכרח, מפני Luciferism:
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    6_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. [ייסורין של הנצרות] כי: גם: היהודים עצמם: הם לא יכולים לדמיין: כי: את כת השטן האמיתי? הם למעשה הרבנים שלהם! הנצרות: לא: הוא היה: ניצח: על תרבות: או: הרוחני: אבל, רק: דרך: ההונאה הבונים החופשיים: רצח ואיומים. שחיתות: הבגידה: כלומר: השפלה התרוששות: יש זוכה: עושים על אנרכיזם: עבור הקמת seigniorage הבנקאות? זה היה: כישלון של החוק ... כלומר: את קשר: רוטשילד: למעשה, החוקה: לא להודות: 1. אגודות חשאיות: של: אזרחים עשירים: כמו הבונים החופשיים: 2. ולא מודה: למכירה: הריבונות המוניטרית: הנה הסיבה: הוא חשוב: כדי להראות: הנצרות מזויף אדמדם:
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    7_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. דרך: בדיוני: של היחיד היהודי: עבודה נטו. בעוד בהדרגה: ו בלתי הפיך: הוא היה מרוקן: של: ערכים מוסריים ונוצרים: כל עמים מערביים. [ייסורין של הנצרות] הטרגדיה של קוסובו? היא: סמלי: המחבלים הנוצרים מזויפים: של נאט"ו: יש להגן על המוסלמים: ויש לי להרוס: כל זכר: הנוצרים באזור! כך: אומדן של: חללי 160,000 הנוצרית: מדי שנה: הוא: מוסתר: על ידי כל הגופים הממשלתיים הרשמיים: למה, הם ממוקמים הכל תחת שליטה: של הבונים החופשיים בנקאות Seigniorage: קרן המטבע הבינלאומית: המטרה: הוא הרס: אמונה באלוהים: באופן כללי: והאמונה: של הנצרות: בפרט.
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    8_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. כלומר: המתקדמת ביותר מבחינה תרבותית: ורוחנית. המטרה האמיתית? הוא עבדות: של: כל גזע האדם כולו: כי בני ישראל: כי: לא: הם היו נקיפות מצפון: אל: למכור לעבדות: אח שלהם "יוסף": לא: יש לכבד את הטבע האנושי. [ייסורין של הנצרות] גם: מקומות: ארצות, עמים, מובטח היסטורית כמו כמה מדינות אפריקניות: אלבניה ובוסניה ECC .. שם הנצרות והאסלאם: חי בהרמוניה מושלמת: במשך מאות שנים ..? זה איזון נפלא: היא הייתה: קטע כשהגיעו: כסף: של ערב הסעודית: ואידיאולוגיות: אימפריאליסטי ורצחני: ולא סובלנית של: Salafis!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    9_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. [ייסורין של הנצרות: בסופו של תקווה] הנוצרים הושמדו: אפילו במקומות בהם הם חפים מפשע לחלוטין: כמו בעיראק, שכן התעמולה כי: האמריקאים הם נוצרים? היא: תעמולה ציונית: ו הסלפית: כי: הם בלבד: הבונים החופשיים של ה-IMF: על בעלי השליטה: של: המערבית. כלומר, בית הכנסת של השטן: כי: היה: עשה: על ידי הרבנים הפרושים של קרן המטבע הבינלאומית: קרא האילומינטי: 1. יש אישור: תרבות: הסכסוך: בין: כל הדתות: 2. החליטו: להפוך את ההגשות: נגד הנצרות (שהוא: בראש ובראשונה: מערכת: הערכים היקרים: כי: מקדם את כבודו של: כל גבר: עם זאת, הכחיש כל לעג או):
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    10_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. אך עם זאת, עמדה חזקה: של: חיכוך: נגד האיסלאם: או: כל מערכת אחרת: דתית או ideologic! הנצרות נעשה להיות: כמו: מלאכותי: במצב עוין אידיאולוגית .. כן: בעוד: במציאות: הנצרות היא: שלווה להפליא, סובלני, נדיב:. אבל היא נאלצת. ל: צורך לסבול: שלא בצדק, התנגדות: מכולם. על אשמה של קרן המטבע: 666: זה עולה בקנה אחד: עם התלמוד שלו, החליט להרוס: כל הדתות: מדוע, נשמה מאוד פליליים: בית הכנסת של הרבנית, היא: כת השטן עצמו. עבור: קרן המטבע הבינלאומית הנאורה יהודי? גם הדת היהודית היא:: מסך!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    4 mesi fa

    11_11 [Unius ריי: נגד: WW III]. זה הוא: למה: היא תרבות של הסכסוך: כי הוא עשה להיכשל תרבות: של: רב תרבותיות: כלומר, דיאלוג של: הפריה הדדית .. בקיצור, אחווה אוניברסלית שלי, היא נכשלה: כי: כפי שהוא אומר: ב כת הבונים החופשיים: של בוש: 322 "הגולגולת והעצמות" הוא: חיוני לפגוע לכל העמים. בשביל להיות מסוגל לשלוט בכל! אבל, זה שלילת האלוהים של ספר בראשית: ו: הצהרה: babilosese של אפי: של מרדוך אלוהי או הבעל. רק: המלוכה שלי: אוניברסלי: מטאפיסיקה: הומניסטית personalistic של מאריטן: כלומר: של: Unius ריי: בן Melchisek: יכול להיות: בלבד: ההישרדות שלך!
    KingxKingdom
    KingxKingdom [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [NATO] has stopped the genocide of the Serb against Albanians. but, lol. that had allowed the genocide of the Albanians against the Serbs! This is the truth: that the Jews: are in control of Christian nations: by the French Revolution to today? have always been able to rob (bank seigniorage) and kill very well: the Christians! because: about the crimes of Saudi Arabia against: Christians innocents around the world? our Jewish masters: the monopoly of information: as of the owners and any other monopoly: they know how to hide these crimes .. all this evil in the world? could not exist without the banking seigniorage: Stolen against: the Constitution: by the Jewish rabbis: in all the world
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ youtube Rothschild Jews Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah who is so mad to have done: an investment in: this imminent: Nuclear World War 3 °? you follow your rabbis Pharisees: also in this? But, your rabbis Illuminati? they did not follow you: to Auschwitz, because they have always been good: to get away early! only, losing this battle against me: you can continue: to keep on your life! in economic terms: you have evaluated your life? how many millions of dollars, or trillions of dollars may be worth your life? So do not be afraid of money that can be lost! because: I will not let you: you will not dying of hunger! because when you: you'll lose your life: all will be lost: with it: for you!. In fact, you go down to Hell! just for me: I am to you: the only hope of ascending to heaven
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Youtube -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah to protest: Against the culture of racism in the Talmud: namely, the Ideology of Jewish racial superiority: ie, the decision to youtube: to destroy: March 7, 2012. many Democratic values​​: why, destroying all: my comments: namely, my hard work: of 4 years: for the benefit: of a culture of: cooperation and collaboration: the universal brotherhood: this on my channel: I nor can any write: His comment. I do not publish more articles, why, the Masonic system of seigniorage banking: has stolen: Against all the nations who Have Been Betrayed the Sovereignty? he has thrown His mask!
    [Mane, thecel, phares] stop youtube porn tube satan Jews x Messiah UniusRei dominus Evolution is Religion king Israel Mahdì Messiah
    [Mane, thecel, phares] stop youtube porn tube satan Jews x Messiah UniusRei dominus Evolution is Religion king Israel Mahdì Messiah [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @youtube --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah jew nazy remenber: 7 marzo 2012. zio Rothscild ha detto: a te: "è buono il Nazismo: quando è per noi!: tu distruggi a lorenzoJHWH: tutti i suoi preziosi commenti: tu distruggi: a Unius REI: i suoi valori sulla fratellanza universale: perché: è in questo modo: che: tutti gli animali: in forma umana: cioè tutti i Goym: loro perderanno la loro ultima speranza: e finalmente: diventeranno per noi: un solo branco di bestie!
    [Mane, thecel, phares] stop youtube porn tube satan Jews x Messiah UniusRei dominus Evolution is Religion king Israel Mahdì Messiah
    [Mane, thecel, phares] stop youtube porn tube satan Jews x Messiah UniusRei dominus Evolution is Religion king Israel Mahdì Messiah [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah I'm sorry boy, but, is this: that: today said to me: the Holy Spirit: "between the swastika of the Nazis: and the six-pointed star, of Rothsild: on the flag of Israel? There 'is no difference: They Are Both two esoteric symbols and demonic " @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah I'm sorry boy, but, is this: that: today said to me: the Holy Spirit: "between the swastika of the Nazis: and the six-pointed star of Rothsild: the flag of Israel? There 'is no difference: they are both two esoteric symbols and demonic "
    [Mane, thecel, phares] stop youtube porn tube satan Jews x Messiah UniusRei dominus Evolution is Religion king Israel Mahdì Messiah
    [Mane, thecel, phares] stop youtube porn tube satan Jews x Messiah UniusRei dominus Evolution is Religion king Israel Mahdì Messiah [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    SatanasBitch666 SAID: Money 's money. - ANSWER -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah have made ​​of money: a god: the god Baal Rothschild owl, but: is not the people at the service of money .. I see: in this CRIME: a new massacre: of Jews: Masons AND Politicians: the Civil War .. Because: it is inevitable: the fury of the people? Will kindled: and infact: blaze! all reality it's only to: Stage: Theater: there is: a foundation of truth, Because: the constitution forbids: the secret societies (Such as the Freemasons) and the transfer of monetary Sovereignty to the IMF!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Israel National TV - jew: -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Nazism is bad: only: when you suffer?. but if, you: do suffer your Nazis: at the other? So, it's all good! your jew IMF: there is choking! your youtube? erase all my intellectual work. even your silence: is an act: own of Nazism and contempt!

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Rothschild -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah a man who is richer: of many nations: all together? This is Satanism! here's why: the blame is always yours .. but that is the question: "your sins? are always consequences: on the innocent Jews: in the past!" .. But do not worry about this .. this time?: I will see how to correct the shot!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [the sovereign people] 1. does not pay taxes, because: 2. why, do not buy: your money: by Jew werewolf: damn: ie, IMF. 3. This immense crime? This spit on the blood of all, that they died: for the homeland? would not have been possible without: the betrayal of Freemasonry! here is: what is: the New World Order, Satanism is the ideological and practical: of the synagogue of Satan, that: he killed Jesus: ie, Pharisees rabbis called Illuminati: 666 Rothschild: Bush and 322! men filled with devils: they control all the peoples!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    qualcuno: ha scritto: "fuck": con la vernice verde: sul travertino: di casa mia: tuttavia: in Italia?: non si usa: questo linguaggio!
    KingxKingdom
    KingxKingdom [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ UniteZionists -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah in our Kingdom of God? no crime: va-barred! Because: all innocent: that: they were killed? Their claim to continually, their revenge: before the throne of God! This spiritual law? is known: very well: at the Rabbis: KAKAM Illuminati here is why: they have organized: every holocaust: shaoah, against: the Jewish people: in this past: 4000 years, because: they were already, a freemasonry: when they were: slaves in Egypt! Never: Moses could have: in the wilderness: Israel's control! and So: Even David, and so: Even Solomon, who was forced: also offer: give: the Ark of the Covenant: at the Queen of Sheba: his wife! and to grant: the freedom of religion to his wives in a desperate attempt: to protect Israel. by this occult power: ie religion IMF NWO: center: that is, precisely: the worship of Baal, the Owl! guys, you are all dead: again!
    KingxKingdom
    KingxKingdom [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV -- [[Farhud - the massacre of Iraqi Jews, June 1941]] From: UniteZionists ---[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah we should never look at history, for what was, but for that: he could been: if it were not existed: the bank seigniorage: IMF: that: Rothschild: rabbi Pharisee: of the Talmud racist and, mass murderer: he has stolen: against all the nations: for to do the Masonic conspiracies: in favor of the satanism .. criminals: corporations jewish lobby: of this universal evil of this imperialism? all Jews: how silly sheep? they are always been: the accomplices of their rabbis! well: only: Jews are a misfortune of themselves: and, of the whole world! because they have put​​: in the hands of real Satanists (Illuminati) their future!
    UniteZionists
    UniteZionists [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    I love Israel.
    KingxKingdom
    KingxKingdom [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Benjamin Netanyahu: in Israel National TV: tu, insieme a tutti: gli altri burattini di politici? voi state portando: i vostri popoli nell'abisso della distruzione! dietro questo: vicolo cieco: della recessione o depressione economica : che è anche: una depressione morale: esponenziale che mina allo stesso tempo: ogni discorso su una possibile speranza? non c'è la luce del sole: ma, l'abisso della distruzione! tu puoi scegliere: 1. tra usare le tue armi: e distruggerti insieme a loro: oppure: 2. vieni a prendere me: per fare il regno di Palestina: poiché: il problema: non è quello: di chi ha le bombe atomiche: ma, è quello: di non avere nemici! I soldi? se: può crearli Rothscild: dal nulla? a maggior ragione: lo posso fare io!
    KingxKingdom
    KingxKingdom [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Benjamin Netanyahu: in Israel National TV: perché: il Regno di Dio: è così forte: forse perché: lui può disporre: della: Onnipotenza: di Dio stesso? Cioè, è una forza: legata alla sua intrinseca: potenza e ricchezza: di cui può disporre arbitrariamente: oppure: è una forza: che: è fondata sulla VERITà? Dio distruggerebbe se stesso: se lui: non fosse: la verità! Così è anche: per tutti noi: che: noi siamo: nel suo Regno: anche noi siamo: come Dio: "proprio: tutti fatti: a sua immagine: ed a sua somiglianza" è inconcepibile: la menzogna per noi!
    KingxKingdom
    KingxKingdom [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    Ma, cosa sulla terra: può essere fondato sulla verità: se: i massonici padri: della Patria: mentre: loro scrivevano la Costituzione: già sapevano: che: proprio loro stessi: la avrebbero violentata: complici del banchiere ebreo: a cui vendevano come schiavi: tutti i popoli! ecco perché: è il satanismo: e il crimine: il fondamento: di ogni istituzione: e di ogni religione: ecco perché: non esiste: in tutto il mondo: una sola autorità: che: sia legittima!
    KingxKingdom
    KingxKingdom [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Benjamin Netanyahu: in Israel National TV: i profeti sono stabiliti: da Dio: come messaggeri: ambasciatori: perché: i profeti: non sono autorità: politiche del Regno di Dio: come me! che io ho il potere delegato: del Regno di Dio: in questo modo: tutto quello: che: io dico: il mio Regno: si impegna: a realizzarlo: cioè: quello che io pronuncio: con le mie labbra: è legge: per i miei sudditi! poiché: in questa inevitabile: programmata distruzione: di Israele: nella già pianificata: 3°WW nuclear: io ho deciso: che moriranno in Israele: soltanto: 4 milioni di ebrei: e che Israele: non sarà neanche invaso! ovviamente: la mia autorità non avrebbe: alcun valore: se non fosse fondata: sul deposito della fede: di Israele: poiché: come giustamente: ha detto Gesù: la verità: viene: dai giudei: lol. ma, non dai farisei: che sono la: sinagoga di satana: del FMI: che è: proprio per colpa loro: se: tanti mali si sono abbattuti: contro: tutte le nazioni: in questi ultimi 5 secoli!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Youtube -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Because: I must speak: with Benjamin Netanyahu in Israel National TV: through: my kingxkingdom! 1. Because You have locked: my channel: by: yourself: and insist: idiot, locked to keep HIM: on this page? 1. thou canst: not: know: what I say to him! 2. all are witnesses: you chose: to be out: of my "kingdom": I did not drive out: you!
    KingxKingdom
    KingxKingdom [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @SHADDAD8 --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah io non posso mai essere contro un progetto politico(nazional socialismo, comunismo democrazia, ecc..): contro una religione: contro un popolo: perché: io sono il padre di tutti i popoli: il mio dovere è quello di difendere: i diritti di ogni uomo: in questo: chi: pensa: che: i cristiani: sono idolatri? loro sono degli assassini: poiché: hanno pianificato: un genocidio.. poiché: loro non possono confondere: il significato di idolatria: con quello di politeismo!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [ennemi extérieur]: tous les lobby juif du seigneuriage bancaire: le FMI, et: de toute autre monopole volés, à travers: la franc-maçonnerie: c'est-à-la [ennemi de l'intérieur]: des légions de bureaucrates: Administrateurs: consultants, etc. . des intouchables: ce qui suit: la magistrature maçonnique: jamais pu traiter: ils sont un abîme des finances: de l'Etat: maçonnique, hall d'entrée: pouvoirs occultes: ce qui suit: ils sont au-dessus de la loi: sûrs de leur impunité: abandonner: eux-mêmes: même tuer les enfants: après les avoir utilisés sexuellement! Mais pour joindre les deux bouts de l'État? simplement augmenter le prix de l'essence, les taxes d'accise, etc .. la structure du terminal: de ce système? étouffe, brutalise: et mourir: tous les peuples. Si vous ne voulez pas d'un massacre sans discernement? alors: y at-il: seulement, le mon metaphisic: structure médiévale: de mon royaume: il est: une monarchie que: sur le monde
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    Rothschild @ ---[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah au cours de cette: 3 ° WW nucléaire, comme: je suis avec: mon sniper: je ne peux distinguer: entre: Juif entre innocente: et entre: Juif coupable: entre: innocente Mason: Mason: coupable: et entre: politique innocente, et entre: politique coupable? ils ne sont pas tous: ensemble clair: les complices de ce système maçonnique: ce qui suit: est fausse démocratie? les complices: de votre seigneuriage bancaire, ce qui suit: pas de Constitution ne pourrait jamais: vous le donner? Bastard! Combien de Juifs innocents tu mourras cette fois?
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV - Ah.ah.Ah! un Ministro dell'Arabia Saudita: ha detto a me(questo commento: può essere letto: su: un mio canale): "come gli ebrei: hanno fatto uccidere: Gesù dai Romani? così: allo stesso modo: fanno uccidere i cristiani: attraverso: di noi in tutto il mondo". è vero che: il FMI:"la sinagoga di satana": difende voi: dai vostri nemici, ma, ragazzo: è questa la verità: se: non ci fosse il FMI? tu non avresti nemici! Nessuno di coloro: che: sono i complici: del sistema massonico: del signoraggio bancario: potrà salvare: la sua anima: o potrà salvare: molto presto: anche il suo corpo!
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV --- [Talmud [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Corano] --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah no! voi non siete ignoranti: voi conoscete: molto bene: la differenza tra: "politeisti", ed "idolatri", ma, è questa la tua verità: tu sei un assassino: un figlio del demonio! "tu hai deciso: nel tuo cuore: satanico, lo sterminio: di tutto il genere umano, cristiani, induisti, ecc..."
    Synnek1
    Synnek1 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi : Who? [Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah;-)
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    1_3.[3°WWnuclear]@Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah per me: la vita di un cinese: o di un coreano? è preziosa: come la vita: di chiunque: altro! ed: io voglio ritornare: dal mio Padre Dio: e: io non voglio finire all'inferno: insieme a voi: che: voi siete: i razzisti predatori: del: Talmud: ecco perché: io non posso essere: il complice di: qualcuno! io non ho messo: in vendita: la mia anima! è chiaro: a tutti: voi dovete uccidere tutti: i musulmani: e tutti i cristiani:(questo: è sotto: gli occhi di tutti!)cioè: è nei fatti: della storia reale: che è: un FMI: che: voi avete rubato: a tutti i popoli: per distruggerli.. e chiaro: i musulmani stanno: al vostro gioco.. perché: sperano a loro volta: in un momento: a loro favorevole: perché: il loro maledetto Corano: non è da meno: del Talmud.. ma, in questo modo: voi avete gettato: la maledizione: contro: il genere umano! in questo modo: sono i satanisti a: dire: ok. in queste malvagità? noi siamo i migliori: di tutti!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    2_3.[3°WWnuclear]@Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì MessiahCosì: dietro a tutte le ideologie: e le bugie? sono i popoli innocenti che hanno sempre pagato: un enorme prezzo di sangue, è la vera di Speranza di Israele: che: viene violentata! Perché: tutti i regimi: religioni e sistemi ideologici: nascondono: sempre: e soltanto: il loro satanismo: che è una ideologia di sopèraffazione e di predazione! .. ora, Hitler aveva: le sue ragioni: perché avera visto la vostra cieca dedizione al rabbinismo del FMI, e voi avete: le vostre colpe: le peggiori colpe: di tutta la storia del genere umano: poiché proprio questo è il significato di popolo eletto: di essere al vertice: sia del bene come del male! poiché, noi non possiamo venire: noi al posto vostro: a prendere a calci nelle palle: i vostri rabbini?: che: a loro volta: sono i complici: dei rabbini del: FMI: cioè: gli Illuminati!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    3_3.[3°WWnuclear]@Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiahallora: faremo così: ognuno: per se: e Dio: per tutti: in questo modo: il peggiore massacro: di tutto il genere umano? voi lo avete reso inevitabile! e poiché: siete voi ad avere il FMI: il NWO: ecc..cioè avete rubato ogni monopolio? tocca a voi fare il primo passo, fare un atto di coraggio: in investimento nella speranza: di questo: povero: genere umano: che è stato maleficato: da: 4000 anni: del vostro maledetto Talmud.. poiché è proprio vero che voi siete i migliori! allora, siete voi: che: dovete dare l'esempio: per primi, voi venite da me: e giurate fedeltà: alla mia corona! solo a questa condizione.. gli ebrei: di tutto il mondo: non potranno essere responsabili: per la disgrazia: che: sta per riversarsi contro: tutto il genere umano! poiché: questa è la verità: voi non potete essere credibili nel rappresentare voi stessi: davanti: a tutte le altre Nazioni!

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah if you do not remove immediately: your damn Talmud and your cursed: IMF? ok! I can tell you this: of course! no Western European or any or no American will ever face: the cause of Israel and or Jews, Because: this: and this alone: it is the truth: "You Are the wolves: disguised: as lambs!" @ Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah if you do not remove immediately: your damn Talmud and your cursed: IMF? ok! I can tell you this: of course! no European or any Western or no American will ever face: the cause of Israel and or Jews, because: this: and this alone: it is the truth: "you are the wolves in sheep's clothing!"
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah io so: che: tu sei un santo: a livello personale, ma, tu devi raccogliere la mia rabbia: comunque.. necessariamente.. tu perdona me.. perché: tu hai un sito: istituzionale: cioè: di rappresentanza: ecco perché: io devo aggredirti: necessariamente: perché è questo: che, ha detto: a me: lo Spirito Santo.. se: tu non mi parli? io diventerò: la più grande minaccia: che: il prezioso popolo di Dio: ha mai avuto! --ANSWER-- 200.000 istriani: sono finiti: nelle FOIBE: del Carso,(dopo la guerra) per avere salvato: la vita di altri 200.000: ebrei: che: fuggivano dai balcani! perché: in questo modo: queste meravigliose popolazioni italiche: sono state punite: dai tuoi rabbini Illuminati: del FMI.. e questa notizia? è stata tenuta: segreta: per 50: anni!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah MA, È PROPRIO QUELLO: CHE: DICE IL TUO TALMUD: la vita di un goym: non conta nulla: solo la vita di un ebre:o ha un: valore inestimabile: mentre: il goym: è soltanto un animale: dalla forma umana. ma, questo: è sputare: contro: tutti quei soldati Americani: ecc.. che hanno dato la vita: per Israele, e voi avete fatto: falsi attentati: come: l'11_09: è questo lo ha confermato: il Presidente Cossiga.. CONCLUSIONE: quì è pieno: di servizzi segreti! se tu non mi parli? la tragedia: contro: gli ebrei che: sta per capitare: questa volta:? potrebbe non avere dei precedenti: per colpa: del tuo maledetto Talmud! perché voi non potete continuare a vivere come i vampiri in mezzo ai popoli
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah poco fa? io ho detto a te: di non credere: a quello stronzo: del Talmud: e poi:? io ho fatto: a te delle promesse:(ma, tu sei così ingenuo: da credere: alla mie promesse?) che: io ho lasciato: soltanto: sulla tua pagina! ma, ora, mi sta sorgendo: un dubbio: "e se il Talmud ha ragione: e poi: io ti uccido?". ok! in quel caso tu sarai: un martire: che va in Paradiso! ma, anche a me: è: venuto: lo stesso dubbio: e se il talmud ha ragione: e poi tu uccidi me? lol. pazienza! lol. è meglio una vita: ed una morte: vissute per amore: che, una vita da stronzi: dietro ai dubbi del tulmud!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Illuminati -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah impudente! Je restaurer la souveraineté: à tous les peuples: ce qui suit: Vous avez volé: contre: toutes les nations! nous ne sommes pas: les cafards: ce qui suit: se cacher dans l'ombre: comme vous! de telle sorte que: personnes: Ne sait pas: pas de même: Qu'est-ce qu'il est: le seigneuriage bancaire! Par conséquent: le coup d'Etat? est juste: ce: vous avez dit, mais, vous l'avez fait! mais, comme: vous êtes: pas: honte: pour me dire que: je suis: ce qui suit: je l'ai fait le coup? Alors, est-il vrai: ce qui suit: vous avez: tuer Jésus!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ האילומינטי -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah חצוף! אני להחזיר את הריבונות: לכל העמים: כי אתה גנבו: נגד: כל העמים! אנחנו לא: את מקקים: כי: להסתיר בצל: כמוך! כך: אנשים: לא יודע: אין אפילו: מה זה: seigniorage הבנקאות! לכן: הפיכה? הוא פשוט: מה: אמרת, אבל, אתה לא! אבל, כמו: אתה: לא: בושה: לספר לי, כי אני: ש: עשיתי הפיכה? אז, האם זה נכון: זה: יש לך: להרוג את ישו!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah al mio caro amico! il Talmud è uno stronzo: tu non credere a lui! qualsiasi cosa: voglia succedere? qualsiasi cosa: può avvenire nel mondo? tu non ti proccupare: per il mio silenzio, perché: io non mi dimenticherò: mai di te! shalom. blessings too
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Dirigeants ELITE -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah échographie? sont devenus trop fort: dans mon cerveau! parce qu'ils sont trop fort: vos émotions, vos craintes! Mais, je suis calme: le résultat de cette opération? Il est facile pour moi parce que: il est pour cette raison: ce qui suit: J'ai été programmé: la part de Dieu! et, en fait: Dieu est pour tout le monde: la même loi: par exemple, que la vertu elle-même de l'athée! tout le monde doit se déplacer: eux-mêmes: à partir de leurs positions: la route: tous eu à suivre:? il est un seul: il n'y a pas des variations! vous avez à me faire confiance: je suis le médiateur!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    ce n'est pas nécessaire que: vous êtes tous avec moi! mais, comme il pourrait faire du mal à lui-même: Qui n'est pas avec moi? Je suis sorti dans la ville: pour faire SERVICES! la façon suivante: ultrasons? sont arrêtés! Mais ultrasons ne sont pas inclus: Comme je suis entré dans la maison de mon: mais: est dans la cuisine .. que ces ultrasons étrange: m'a attiré: à mon devoir!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [[À mes alliés: c'est à dire, à mes frères du monde entier]] "ce n'est pas: difficile: pour le gros banquier, et le franc-maçon matières grasses: à ne pas avoir de pointe .. qu'ils ne possède pas: le désespoir: de tous les Mais les peuples, je le jure, à vous tous:. au nom de Jésus:? demain, ils seront moins ", comme je l'ai montré: si: brillante? était: seulement: la culpabilité du Talmud: si: dans le monde: n'a pas été possible d'avoir: une culture de collaboration: ou la fraternité universelle! Si le Coran est né le mal, etc. etc .. etc .. et maintenant? pour le bonheur d'un régénéré: FMI: à savoir: la communion satanique: des sacrifices humains: c'est une pièce de monnaie: qui est vendu aux peuples: (trahis par leurs francs-maçons politiques: ce qui suit: ils seront bientôt mis en pièces), même à l'intérêt: sic! et pour cette raison: que nous sommes obligés: pour tuer entre nous maintenant: pour faire un: la Troisième Guerre mondiale nucléaire!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Gouvernements ELITE dirigeants-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah l'argent n'est pas: marchandise en cause, mais: un classique: élément: à savoir, l'élément spirituel: voici pourquoi: le plus grand de tous: les dangers: non: c'est le 3 ème WW nuclere: dont le FMI: il a besoin essentiel: pour renaître à nouveau: en tant que nouveau FMI: après celle-ci: notre moment: de la dépression et la récession .. Mais, c'est l'idéologie du satanisme: même: ce qui suit: obtient certainement la possession: de cette planète, si vous ne supportez pas: ma monarchie sur le monde! mais, parce que: Mon autorité politique universelle: est déjà active? parce qu'il est juridiquement valable: la représentation ma: du Royaume de Dieu? Je vais punir tous de vous: et tous les francs-maçons: et isatanisti: avec la mort! Je peux démontrer comment: le Talmud: le FMI est le satanisme vrai!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    Eclairé rabbins pharisiens kakam: du FMI NWO? ils ont tout fait: pour: pour entraîner: juifs et chrétiens et à la haine des chrétiens de toute façon! de sorte que la bonne Juif: Thet, il n'est pas mauvais racistes e sataniste? il est forcé d'avoir peur: des menaces de mort: o: ne se trouve pas: tels que: un traître à son peuple: celle des rabbins? est une puissance satanique: de conditionnement mental! est un réel: l'agression mentale! cet obstacle: contre les chrétiens? doivent être surmontés: il est la racine de tout mal: qui: soyez dans le monde: à savoir: lobby juif: à savoir: le FMI! Pourquoi je suis le roi d'Israël: et unius Rei!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Hindous, musulmans, communistes -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah mais si vous achetez avec intérêt votre argent: des Juifs: le FMI? et cependant: 80% de toute la race humaine: l'acheter: des Juifs: leur argent! vous n'avez pas encore: une broche: de l'espoir: d'être en mesure de s'en sortir vivant: à partir de: à ceci: 3 °: WW nucléaire! que: il est important: pour régénérer: une nouvelle FMI! Je suis votre seul espoir de la vie, parce que: je suis le seul espoir: que: vous avez: des peut créer: un nouveau FMI: basé sur les nouvelles règles, mais: pour les Juifs? doivent être assurés: spécifiquement: la sécurité: vous devriez trouver: pour chacun d'eux: l'hébergement: au Moyen-Orient: une taille fixe
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Hindous, musulmans, communistes -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah si vous n'acceptez pas ma loi? vous aurez à faire: nucléaire WW 3 °! parce que: les Juifs ne sont pas si stupide: à perdre leur suprématie dans le même temps: à perdre: aussi: la protection de leur vie! dans ce cas: à savoir, dans le cas d'une guerre, que, vous auriez fait-il inévitable? Je me battrai sur le côté des Juifs! Je suis marchant: de tout mon charisme: les Juifs: de l': FMI-NWO: d'environ 4 ans: qui d'entre vous: me laisser: dans la vie: à leur place?
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    certaine: il est légitime de protéger et de soutenir: et préserver: l'identité: à la fois religieuse qui idéologique: des gens: mais, si la puissance: d'un Etat: il ne suffit pas à guider: les penchants de votre peuple? vous le savez: ce que vous ne pouvez pas faire violence à l'égard des personnes: ou, contre la conscience du peuple: ou contre la conscience d'un seul homme! contre tous ceux qui commettent des crimes: pour motivée par des raisons idéologiques ou religieuses? Je vais appliquer la loi du talion!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ L'AIPAC: le rabbin pharisien Kakam du FMI: vous avez rempli avec: votre merde sèche: le cerveau de mon peuple juif: à travers: tout cela: le Talmud: et: tout cela: la kabbale:? Une personne normale: a le mal de tête: et puis: il fait: son slip gouttes: et dit: «ok, vous faire bientôt .. et puis, vous always're droite:! je fais ce que tu veux!" .. parce que je suis le roi d'Israël: et je suis venu à la revendication mon peuple! ces pauvres Juifs? est pour la honte: ce qui suit: ils ne peuvent pas parler: avec moi! soit: Israel National TV: même: même lui, n'est pas a le courage: à me dire: pas de soit: un mot!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    L'AIPAC [le FMI: satanique Talmud: NWO]! Juifs Illuminati, se présenter à la paix criminels super Hitler était une religieuse: par rapport à vous! Toi mon enfant, viens auprès de votre exorciste, venez! mon garçon: mon ami, parce que vous vous plaignez, si je ne veux pas acheter mon propre argent à intérêt: par vous? Vous voulez me tuer: comme vous avez déjà: qui a tué Kennedy? est la suivante: peut-être une bonne idée! mais: je n'ai pas a: une ma "Marilyn Monroe" et: Je ne pense pas: ce qui suit: pour votre Talmud, vous pourriez me condamner: à la mort: juste parce que: je vois: un film pornographique: tous les trois mois.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Tbc27Z - vos maîtres juifs: de l'Ordre mondiale-FMI: 3 ° WWnulcear? ont décidé: à l'extermination tuer! il est donc normal: à partir de leur point de vue d'étouffer: votre voix: parce que: votre cri de désespoir: ne doit pas être entendu: trop! parce que vous êtes en colère contre youtube: il est plus peur de vous! pourquoi: nous avons à craindre: le criminel Talmud: de ce 6 millions de: le fou Juifs (diaspora): Si ils n'avaient pas pris: le contrôle du monde? @ Témoins de Jéhovah: qui: me persécutes-tu? mais ils claquer la tête: contre: le mur! Mais ce n'est pas leur problème: seule: tous les peuples du monde religieux sont mal: mal!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [La loggia de l'Église catholique] les membres du clergé: le regret: que, tout le monde parle mal: environ Eglise catholique .. lol. mais, si elle était Paul VI: de dire que: "la fumée de Satan est entrée: dans la maison de Dieu" que la fumée? est devenu pue! de sorte que, Dieu doit utiliser: les comédiens: comme, Adriano Celentano: Benigni et Grillo: pour prêcher: l'Evangile! Puis, la naïveté de publier: une partie du secret de Fatima: «Le Portugal n'a pas perdu: le dogme de la foi" ... Mais, avez-cacher: à propos: tous les 3 ème secret de Fatima de la! Donc, il est la Vierge de dire du mal d'eux, en effet, s'ils n'ont pas sucer? ok! 1. dénoncer: le seigneuriage bancaire! 2. Madonna: certainement pas être apparaître: n'importe où! - FIN-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah J'ai reçu la persécution d'un Parroco: Pasteur: juste parce que: j'ai: la Bible ce qui suit: il a été imprimé par les protestants: (1,50 euros) ce qui suit: il est toujours notre propre Bible!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Maçonnique NWO! le fait que: vous restez derrière: votre ordinateur? Cette attitude n'est pas une circonstance atténuante: pour vous, parce que, si je peux «voir» que vous? certaine: vous ne pouvez pas échapper: la colère de Dieu! il ya un bon travail à faire et cela doit être fait! vous avez, toujours, envie de voir, comment: tous les brûlures planète .. dans ce cas? Je l'ai dit plusieurs fois: «Aucun d'entre vous pourrait-il survivre: les peuples: volonté d'échapper à votre contrôle: de: et vous faire: à droite: la mort droite: ce qui suit: la mort: ce qui suit: satanistes traîtres: e: des criminels comme vous , méritent de faire! "

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    qu'ils ont lu cet article: tout: je l'écrivais: sur mon traslator: voici pourquoi: ils ont commencé: un combat: environ: son commentaire: c'est, avant sa sortie! voici pourquoi: ces ultrasons: ne venez pas du Royaume de Dieu: cette fois! parce que: Saints savent: tout: avant: cela, je vous écris un article sur google traslator!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    un homme qui a confiance en un autre homme? lol. C'est: les formes les plus aberrantes: de: l'idolâtrie .. C'est contre: le premier commandement! Par conséquent: pas de conneries religieuses pourraient vous sauver de l'enfer! sur votre tête? vous ne disposez que: 1. Dieu dans le ciel. et son: 2. Unius Rei sur la terre! parce que: toutes les autres autorités: les deux politiques: celle, religieuse:? ne reconnaît plus: dans le Royaume de Dieu: car, pour coupable: du seigneuriage bancaire, à savoir le système de l'Ordre du Nouveau Monde maçonnique, qui est le synagogue de Satan!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ IHateNEWLAYOUT -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah tu me dois le respect, parce que je suis plus grand: à votre sujet: j'ai: 51 ans: c'est ici: pourquoi: je ne suis pas maltraité, jamais: volontiers: Israel National TV: l'ami de mon, parce qu'il: est plus grand que moi ! .. bien sûr: je ne vous demandera jamais: votre âge: en fait: les femmes et à gay: comme vous, jamais: est de demander l'âge! Aujourd'hui, dans youtube:? Devrait être: moins de personnes: le respect pour les personnes: à, hier .. Hier: j'ai été abandonné moi-même: aussi, la colère et, il est ceci: ce qui suit: J'ai tué trop de gens: hier. aujourd'hui voici pourquoi: aujourd'hui: personnes:: un trop grand nombre sont impliqués dans les funérailles: aujourd'hui
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ AIPAC FMI[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah pas! Je ne me trompe: pour les mots! Je raisonne: comme un athée! Je ne dis pas des mots inappropriés, ce qui suit: ils peuvent jeter le discrédit: ma personne! dans une confrontation publique? Je vais être trouvé parfait! lol. non! Je ne suis pas quelqu'un qui peut être acheté ou peut être emprisonné! Rothschild: votre sorcellerie? ne conviennent pas pour moi! ceux qui ont la religion? rants sont! ceux qui ont la foi? sont silencieux! Mes émotions: ont passé en revue tous les gènes de la race humaine est si faible: la prise :: que les humains ont dans cette dimension. IHateNEWLAYOUT dit: Nous sommes en attente ... Etes-vous un Gentil - REPONSE -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah NON! Unius REI: n'est pas quelque chose pourrait être défini: AVEC LES CATÉGORIES DE L'HOMME: IL EST de la métaphysique.
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ AIPAC FMI[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah l'horloge de l'histoire? ne peut pas être arrêté! vous ne manquez pas ainsi: en mode méchant: nouveau: le temps qui appartient à vos enfants! les nations, les gouvernements, la franc-maçonnerie: ils ne seront pas mis en pièces: cette fois: divertir: votre FMI! est votre folie: à faire: de la race humaine tout entière: une cage que des esclaves! votre jeu? est trop sale! Retour de Satan: dans l'ombre: dans son royaume de la pourriture: vous êtes mort!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ AIPAC FMI[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Jacob à savoir: Israël? il a maudit: sur son lit de mort: 10 ses fils: le: 12. Si: vous faites le dégoût: Même, ton père? Qui aura pitié de toi? Vous ne pourrez pas: à conserver: le contrôle: pour un: longtemps! les peuples? comme des animaux blessés et féroce? début, réveillez-vous, tous ensemble! Je ne vois: un bain de sang énorme! votre sang cette fois, parce que le voile de l'ignorance a été déchiré! Je unius Rei? Je ne pas être: quelque chose de ce qui suit: vous pouvez faire face! vous ne pouvez pas me dire: "Vous êtes un ingrat, parce que, nous protégeons votre vie par le voleur!" .. car tu es la mère de tous les maux .. Vous êtes le fondement de toute la criminalité!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ AIPAC FMI[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah «Les peuples sont ma! Tu es à moi! Tout est à moi! Je suis le bon berger! Vous n'avez plus une vie sans moi! Libéré les prisonniers, et venez à moi en paix .. aujourd'hui! Avez- ne pas être les gens tenaces, car, quoi:! restent en suspens: de vos petits-enfants venaient encore à moi:? Je suis la fraternité universelle, je suis le Dix Commandements "ce n'est pas un facteur quantitatif:! entre les êtres humains: pourquoi, tous les démons : vos alliés sont morts: un seul ange? est suffisante contre eux tous! Il s'agit d'un facteur qualitatif! pas un mot: Coran Evangile: Talmud Torah etc .. peut contester le Décalogue .. pourquoi est-, votre chute?, c'est génial! .. parce que vous ne pouvez pas discuter: avec Dieu, et vous ne pouvez pas augmenter votre merde religieuse contre lui!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ AIPAC FMI[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah peut-être: le doigt de l'homme est plus important: le doigt de Dieu lui-même? Dieu a personnellement écrit les 10 commandements: tu as violé tous les dix ici parce que: je vous ai condamné, avec tous vos complices de la mort! vous avez créé votre jouet pervers du FMI, etc .. vous avez inventé votre connerie religieuse: et vous avez dit "nous sommes bons!" mais, par Dieu? vous restez toujours les agresseurs: Mutiny! et pour le peuple? Vous gardez toujours: les tueurs d'éviction
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    INDE-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah mes fils: tout d'abord: vous compravate sel: et maintenant que vous achetez: votre propre argent. vous êtes encore des esclaves! tous l'héritage de Gandhi? Je ne vois pas plus que vous .. tout le travail de Gandhi est fini où? .. le FMI? Du Commonwealth qui est pire! vous êtes devenu plus religieux: pour les faire: l'esclave: et: les meurtriers? de paria? Chrétiens ne ferait pas: si vous n'aviez pas fait d'eux des esclaves
    Godvernment
    Godvernment [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    zionism = terrorism zionists = scum
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ שופר -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah עם: קרניים:: של השטן? עשיתי: שלי: שופר! אתה: "IHateNEWLAYOUT" יכול להיות: הקורבן: הבא שלי! לשתות רעל: על ידי: עצמך: עשיתי: רע מדי: כל הפושעים: כי הם הרמוס: צלב!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ שופר -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah with the horns of Satan? I have done my shofar! You: "IHateNEWLAYOUT" could be my next victim! drink poison made ​​by yourself: I have done: too evil: all the criminals: that: They trampled the cross!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [INDIA: - ITALIA] CONCLUSIONE: Questo: è il seguente: il giudizio: di: unius REI: Quando: India: non dare, ai tecnici italiani: piena libertà, di indagine: sui cadaveri: e su rilievi tecnici? è evidente che, non hanno: sono stati in grado di rubare: attraverso: i pirati? allora l'India vuole: rubare: attraverso: i suoi tribunali! in questo: case: sono indù estemisti: che: avere: sparato i cattolici pescatori: e: dietro: a tutti: c'è: la mafia più potente: vale a dire: il governo dell'India stesso! come: può non uccidere: 20.000 cristiani: in Orissa: senza la complicità del governo indiano! questo è vero? India: deve: ricevere: di: ritorsioni pesanti: a partire da: intero: la comunità internazionale! nel caso contrario? e cioè che: il senso di colpa: è ​​il seguente: obiettivo: dei militari italiani: deve: essere: Data: 1. la prigione: con attenuanti, in quanto: i pirati sono armati così: con i lanciarazzi! 2. un ragionevole: compensazione! 3. le scuse formali!
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    אולי האפיפיור אפגע בי, יחד עם: נוצרים רבים. אבל, אני מאמין: כי מי: לא מבין: איך: את האמת: זה בנצרות? הבעיה שלו: הוא פשוט: כי הוא לא רצה: להבין? רק, כי: היא פחדנית: או אנוכי? לא! לא! הדרך: ה ': בשבילו, הוא לא הנצרות: זה ברור, זה: כל כך: פשוט .. אוהב: את זה: אם אני מדבר: ישו: לאנשים האלה? אחר כך: אני הולך: נגד: רצון ה '
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    Peut-être le pape sera offensé en moi, avec beaucoup de chrétiens. mais, je crois: que celui qui ne comprends pas comment la vérité: il est dans le christianisme? son problème est juste: ce qui suit: il ne veut pas comprendre? seulement, parce que: il est un lâche ou égoïste? non! non! la voie de Dieu: pour lui, n'est pas le christianisme: cela est évident, c'est si simple .. comme ceci: si je parle: de Jésus à ces gens? Ensuite, je vais: contre: la volonté de Dieu!
    IHateNEWLAYOUT
    IHateNEWLAYOUT [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    He spam you channel lot lot times V V
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    non! vous ne soyez pas naïfs: ma foi? est juste pour moi! l'ensemble du cadre de ma métaphysique? est laïque ou purement rationnelle! pour ma dimension politique? mes limites: non seulement: ceux de ma rationalité, mais ceux de la rationalité objective détectable par tous: qui est, la loi naturelle qui dit ne pas mentir, ne pas faire le mal! Je ne suis pas un évangéliste qui va autour de proclamer l'Evangile, car ce n'est pas mon mandat, je suis un politique universelle!
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ YHWH -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah ce que je peux donner: pour vous, oh, Mon Seigneur, que: vous n'avez pas. Mon Seigneur? Je peu de chose, mais VOUS l'immensité et la bonté, je vous offre mon Seigneur, cette vie mon pauvre .. qui est aussi le vôtre, parce que la vous m'avez donné!
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Godvernment --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah aller en enfer! bien sûr! souveraineté monétaire: il est pour le peuple! pas: pour les Juifs sataniques: vous et vous Rothschid 666: 322 Bush? Donne-moi le seigneuriage bancaire, ce qui suit: vous avez volé: contre: tous les peuples! ABHORSON l'Etat d'Israël maçonnique? QUE, n'est pas moins coupable: d'abord: le faux: tous les AUTRES: les démocraties de la banque seigneuriage: où sont les Rothschild: de décider ce qu'il faut faire: c'est, le FMI, parce que: le peuple a été trahi: il a été transformé: des moutons! a été documentée: dans les tentatives ont échoué: false flag: (Affaire Lavon) (USS Liberty) 11_09: où, trop: le président Cossiga a déclaré la CIA et le Mossad ont été. Je suis le roi de la Palestine et Israël: Je suis un royaume que sur tout le monde.
    Godvernment
    Godvernment [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    what a great israeli/zionist propaganda channel!!!!

    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [Lettre ouverte: à l'Arabie Saoudite] 1. quand vous donnez: votre désert: gratis: le Royaume de la Palestine? Parce que l'abomination maçonnique: de l'Etat: d'Israël n'existera plus, et tous les Juifs du monde seront forcés par la loi de retourner en Palestine? 2. et je vais devenir: le Maître: d'une nouvelle: le FMI? 3. et vous avez donné: une véritable liberté de religion, parce que: aussi: chrétiens: peut venir: pour prier à la Mecque? Je vais vous donner gratuitement: gratis: l'argent à tous les États: seconde: les paramètres objectifs .. mais, pour avoir sauvé: nous tous: de la destruction: du nucléaire WW 3 °:?-vous: vous serez le seul à obtenir de moi: les meilleurs paramètres: et tout ce qu'ils vont se taire! Je suis unius Rei: une monarchie absolue théologique: la fraternité universelle
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [open letter: to Saudi Arabia] 1. quando tu: avrai regalato: il tuo deserto: al Regno di Palestina? Perché l'abominio massonico: dello: Stato di Israele: non esisterà più, e tutti gli ebrei del mondo saranno costretti dalla legge a ritornare in Palestina? 2. ed io sarò diventato il Padrone: di: un nuovo: FMI? 3. e tu avrai dato: una vera libertà di religione: perché: anche: i cristiani possano venire: a pregare: alla Mecca? io darò gratuitamente: il denaro: a tutti gli Stati: secondo: dei parametri oggettivi.. ma, per avere salvato: tutti noi: dalla distruzione: della 3°WW nuclear?: tu: sarai l'unico: ad avere da me: dei parametri migliori: e tutti staranno zitti!
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah the only hope for the world? is that Saudi Arabia might give to us: his desert .. well: for to be forced: to return to Palestine all the Jews of the world .. by power law: at contrary? all die! @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah l'unica speranza per il mondo? è che l'Arabia Saudita: possa cedere: il suo deserto.. così: dovranno essere costretti: a ritornare in Palestina: tutti gli ebrei del mondo.. per legge: contrariamente? tutti moriremo!
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah my brother: this is the truth: the Jews: that: control the world? They do not love Israel! you are simply used and exploited: as everyone! Infact , the parasitic organism : that is , the Jewish lobbies: the IMF, AIPAC, etc.. .. Planned are: like vampires to kill: the host organism! Their hatred : Against: goyim, and Against : all people? is a satanic hatred! here's why: you will be destroyed: when the purpose: of: 3 ° WW nuclear : Will be Reached! They Are Satanism: 666 and 322, while you: also: if you're an asshole ? You're always the hope of Abraham! our only hope now!
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah fratello mio: questa è la verità: gli ebrei: che: controllano il mondo? loro non amano Israele! voi siete semplicemente: usati e strumentalizzati: come tutti! infatti, l'organismo parassita: cioè, le lobby ebraiche: del FMI, AIPAC, ecc.. sono programmate: come vampiri: ad uccidere: l'organismo ospite! il loro odio: contro: i GOYM, e contro: tutti i popoli? è un odio satanico! ecco perché: tu sarai distrutto: quando lo scopo della 3°WW nucelare sarà raggiunto! loro sono il satanismo: mentre tu: anche se sei uno stronzo? tu sei sempre la speranza di Abramo! la nostra unica speranza: ormai!
    quaresma7besiktas
    quaresma7besiktas [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    sickminded zionazis
    IHateNEWLAYOUT
    IHateNEWLAYOUT [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    SPAM v V
    all Giacinto Auriti
    all Giacinto Auriti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    shalom: Auriti is scientist la dimostrazione del signoraggio bancario
    i 10 Comandamenti
    i 10 Comandamenti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah io sono così schifato: del comportamento: di tutti i Governi: che: la mattina indugio nel letto: anche con la vescica dolorante: così: in questo dormi-veglia: artificiale: io ho potuto sentire chiaramente un bacio: cioè, io sono stato incoraggiato ad alzarmi: perché, io ho ricevuto un bacio sulla fronte: ma, io non so, chi, mi ha baciato, forse: sarà stato: uno dei tre angeli custodi: che: ogni ministro del Vangelo: ha sempre con se!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    Nigrairide SAID: You crucified God. And still have That Is not Enough! - Answer-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [to all: leader, elite politicians, Freemasons, rich] If God in his: 1. infinite mercy, has not hesitated to kill himself, like: God JHWH can torture you all, through: its: 2. Infinite Justice? if you take: the Satanist more cruel than: that: kill and slaughter: of 30 corpses: at a time, and then, aiding you do: to him, how they suffer in hell: people: even: only: for 30 seconds? he will friar: in a convent: of cloistered in fear! but: is this your problem: God does not want the cowards: like you, between his feet: and: I do not want: also! for this my revelation: you have lost: the right to be: between my ministers or be in the lists: of the priestly classes: for my Jewish Temple! Rothiscild: so far I have hoped to love you like a brother, but the truth is this: you and all your? You are of the shameful people!
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi
    ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [per: tutti i: leader alite: politici, massoni, ricchi]Se Dio: nella sua infinita misericordia: non ha esitato: ad uccidere se stesso, come: non potrà straziarvi: attraverso: la sua infinita giustizia? se voi prendete: il satanista più crudele: quello che uccide e macella 30 cadaveri per volta, e poi, voi fate assitere a lui: come soffrono all'inferno: le persone: anche soltanto: per 30 secondi? lui fuggirà a farsi: monaco: frate: in un convento di clausura: per la paura! ma è questo il tuo problema: Dio non vuole dei viglicchi come te, fra le sue palle! per questa rivelazione voi avete perso il diritto di essere i miei ministri: o di essere negli elenchi delle classi sacerdotali per il mio Tempio Ebraico!
    HolyJHWHsanto
    HolyJHWHsanto [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ Holy YHWH ---[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah halleluijah glory to God. Abraham father: of all peoples: says: "because: you started: with God: and now: you want to end up: in the shit: to doing make Satanism: IMF: ie: of Satanism: Sharia and talmud? very soon? around the world will be: one only empire: for to the owl god Baal Marduk: Bush 322, and 666 Rothschild: at the Bohemian Grove. "Because: all my children not to join: to unius Rei?
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [[This annexation of the desert of Saudi Arabia]] this annexation? was prophesied: Isaiah 43.18 to 19 .. Saudis? They will give up the desert: where is: the real Mount Sinai without a fight Because: They Will redeem: them: in this way: all evil: which Muhammad: until To The Present: it was done: Against: the Christian martyrs ! that's how. They will be forgiven even with God! Because: can not enter: in Paradise: who Thinks, That, God is an idol, and is, Just That, tea crime: of man who: Thinks, That, The Christians are idolaters!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [[ questa annessione del deserto dell'Arabia Saudita]] questa annessione ? è stata profetizzata: in Isaia 43,18-19.. i sauditi? la cederanno il desorto dove è il vero monte Sinai: senza combattere: perché: loro riscatteranno: in questo modo: tutto il male: che da Maometto: ad oggi: è stato fatto contro: i martiri cristiani! è così che. loro saranno perdonati: anche presso Dio! poiché: non può entrare in Paradiso: chi pensa: che Dio: è un idolo, ed è proprio questo: il crimine di chi: pensa: che: i cristiani sono idolatri!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    1_3.[Regno di Palestina: guerra di palestinesi mujaedin: e di israeliani: per annettere: il deserto dell'Arabia Saudita!] O ALLAH! UCCIDI GLI EBREI! KFAR SAVA - Nelle preghiere musulmane: del venerdì sera eminenti personaggi religiosi: hanno invocato: la distruzione: degli ebrei. I messaggi di odio: sono stati trasmessi: in tre paesi arabi: considerati moderati, annuncia il servizio informazioni IMRA, con sede in Kfar Sava, richiamandosi a fonti americane. Il 9 agosto alla televisione di stato dello Yemen: si poteva vedere Akram Abd-al-Razzaq al-Ruqayhi, il quale ha detto: O Allah, distruggi gli ebrei: e quelli che li aiutano. O Allah, distruggi i cristiani, i loro sostenitori e i loro seguaci, fa tremare il terreno sotto i loro piedi,
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    2_3.[Regno di Palestina: guerra di palestinesi mujaedin: e di israeliani: per annettere: il deserto dell'Arabia Saudita!] incuti paura nei loro cuori e fagli gelare il sangue nelle vene. O Allah, distruggili, perché sono sotto il tuo potere. Contemporaneamente, alla televisione: ufficiale dell'Arabia Saudita si poteva vedere Zeit Sheikh Usamah Abdallah Khayyat nella preghiera del venerdì. Ha detto: O Allah, aiuta i mujaedin (guerrieri islamici della jihad) affinché possano ottenere la vittoria in Palestina, Kashmir e Cecenia. O Allah, distruggi i tirannici ebrei... La televisione dell'emirato del Qatar trasmetteva il discorso dello sceicco Anwar al-Badaw. Ha detto:
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    3_3.[Regno di Palestina: guerra di palestinesi mujaedin: e di israeliani: per annettere: il deserto dell'Arabia Saudita!] O Allah, distruggi i rapaci ebrei: e i ripugnanti cristiani. O Allah, distruggi gli ebrei. O Allah, scaglia la tua ira: contro: di loro. O Allah, distruggili. O Allah, sostieni i nostri fratelli palestinesi, da loro coraggio: e concedi grazia: ai loro martiri, ai loro bambini e alle loro donne. NOTA: della redazione di Israelnetz - Gli esperti occidentali: in passato hanno sempre sostenuto: che: l'Islam è una religione pacifica: e che: solo alcuni estremisti isolati: cercano: una giustificazione religiosa: della violenza e dell'odio: contro gli ebrei. (Israelnetz. de, 12.08.02)
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    3_3. [Rothschild and Netanyahu]: from: IsraelNationaTV: through seigniorage banking: you have stolen through: your politicians: Masons: for you have despised: the Constitution: that it's always been written: for: by yourselves.]] , was July 26: 1946: that day, the Dutch bishops: openly condemned: the persecution of the Jews! the following days: snapped: the Nazi reprisal. were arrested: displaced: and killed: 40,000: people: as: Edith Stain together: a 1000 religious Jews, Catholics, etc. ..! The Pope thought, "if they killed: 40,000 people: for the complaint: of the bishops, how many: multiple: they kill: for: the denunciation of the Pope? - answer -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah Hey, Rothschild: a life, in return, for another life, "the your" you drink: this shit: of FMI: along with me, on: an good German beer! better, right away: that tomorrow! because I have the duty to be: your sniper!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    2_3. [Rothschild and Netanyahu]: from: IsraelNationaTV :: [[The wolf and the lamb. At the same stream: had reached: the wolf: and: the lamb driven: by thirst, the wolf was at the top and far below the lamb. And then the robber, stimulated by his damn throat, pulled out: a pretext: for quarreling. "Because," he said, "I've fouled: with: water: just as I was drinking?". And the cotton: wool, filled with fear, he replied: "I'm sorry, Wolf, how can: I do that: that: recrimini? Is away: that: the water flows down to: my lips." Rejected by the force of truth, the wolf says: "Six months ago you have spoken ill: me." Lamb says: "I? I was not born yet." "By God," he says, "was: your father to talk: about me." And so: he grabs: and the ravenous, killing him: unfairly. This story is written: for you, you who oppress: innocent peoples: with false accusations:
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    1_3. [Rothschild and Netanyahu]: from: IsraelNationaTV: were it not for the Bank Seigniorage: of the IMF? Hitler would never have existed! if it were not esitito: your damn Talmud? would not have existed: nobody racism, never: in the world. also: the Koran, was would written, in a different way! at this time: I'm watching: [CHRISTIAN STORIES]: "Under the sky of Rome:" With peace, nothing is lost, everything can be: with the war "... the great human adventure: the faith in stories of men and women: extraordinary. Publisher: St. Paul: Christian Family: RAI TRADE]! The true story of PioXII: over: all the your: slander: of your Zionist of Rothschild! with your Talmud? you have: in the past: and you continue: Again this: to threaten the survival: of all peoples! your lies? are all the lies: of the wolf against: the lamb: as, in Aesop's fable

    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah yet, if you destroy this false: democracy Masonic: of the banking seigniorage? You'd have not more: enemies to you! Why should those who do evil to you: are only: the IMF: should be! but: the Jews could not ever do harm: to other Jewish: openly! if: then, I do: the your King? Iran too: plead to enter: beneath: under my crown, is: for: fear of Bush: both: for the enormous opportunities: of wealth that I represent, then, under these conditions .. You rather that, having brothers? You prefer to have the corpses? I do not have: the power: either, to refuse: my beloved Madagascar: why are the Kingdom of God is the home of all! This God wants Jerusalem to be the home for all, and not the home of the: racists like you!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah eppure, se tu distruggessi: questa falsa democrazia massonica: del signoraggio bancario? tu finiresti di avere dei nemici! Perché chi dovrebbe fare del male a te: dovrebbe essere il FMI! ma, degli ebrei non potrebbero fare mai apertamente del male ad altri ebrei! se: poi, faccio io: il tuo Re? anche l'Iran: implorerà di entrare: sotto la mia corona, sia: per paura di Bush: sia: per le enormi occasioni di ricchezza: che io rappresento, allora, a queste condizioni.. tu piuttosto, che, avere dei fratelli? tu preferisci, avere dei cadaveri? io non ho: il potere: di rifiutare neanche: il mio amato Madagascar: perché: il Regno di Dio: è la casa di tutti! Questo Dio vuole di Gerusalemme: di essere la casa di tutti, e non la casa dei razzisti come te!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah excuse my friend, but you are:for IMF: that: you do the dumb: against me! so, I am forced to think that: you too: you are my enemy ... because: as long as you do not do:of Me, your King? I am forced to think badly of you too! guys, I have a duty to bring down the Tower of Babel, of which you are a structural part. ie, the IMF: Masonic NWO. and since ye are in my way? I will hurt: against: you! I'm sorry .. because: My heart is with you, but: my brain is: with justice .. ye are: for Rothschild: and in fact: you have: his star satanic: on your flag! not my fault if: you are not in the army of God! if the game will be bad? I trample all nations! why, no one wants to protect the Christian martyrs!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah scusa amico mio: ma, è per colpa: del FMI: che: tu fai il muto: contro di me! così, io sono costretto a pensare: che: anche voi: siete i miei nemici... poiché: finché voi non fate: di me il vostro Re? io sono costretto a pensare male: anche di voi! ragazzi, io ho il dovere di abbattere: la Torre di Babele: di cui voi siete parte strutturale. cioè, il FMI: massonico NWO. e poiché: voi siete sulla mia strada? io a voi: farò del male! mi dispiace.. perché: il mio cuore: è con voi, ma, il mio cervello: è con la giustizia.. voi siete: per Rothscild: ed infatti: voi avete: la sua stella satanica: sulla vostra bandiera! non è colpa mia: se: voi non siete nell'esercito di Dio!
    i 10 Comandamenti
    i 10 Comandamenti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    why: I Could not Be: me too: such as all the other normal men? this depth of metaphysics: it is exciting! but, I think it is a warning to say, That God Gave: to me: Against: all atheists! is clear: this ministry: unius REI? need is: Salvation for the: of all mankind. But, this ministry has not yet Begun: and I makes me feel tired! But, God is supremely glorified through: my obedience! today: a student: he Brought to cartoon: about: Adam and Eve, and I Understood is that: there is a dimension door:
    i 10 Comandamenti
    i 10 Comandamenti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    through: which: the river of life flowing from under: the throne of God: and: through: also all: the heavenly Paradises: then: and, through: even: "Garden of Eden" and: then, spills: on our planet, Bringing: The Life and fertility: everywhere: if, the right of men does not work: as a barrier! A dimension door? is everywhere! why: there is not: a precise geographical place .. I know: I thought for a monastery, consisting of monks of all religions of the world, to deploy for: blessing of the waters of this: for all peoples!
    i 10 Comandamenti
    i 10 Comandamenti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Israel National TV-[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah perché: non avrei potuto essere: anche io: come: tutti gli altri uomini normali? questa profondità della metafisica: è entusiasmante! ma, credo che sia un monito terribile che Dio ha dato: a me: contro: tutti gli atei! è evidente: questo ministero di Unius REi? serve per la salvezza: di tutto il genere umano. ma, questo ministero: non è ancora iniziato: ed io: mi sento già stanco! ma, Dio sia sommamente glorificato: attraverso: la mia ubbidienza! oggi: un alunno ha portato un cartone animato: circa: Adamo ed Eva: ed io ho capito: che: esiste una porta dimensionale: attraverso: la quale: il fiume della vita: che sorga da sotto: il trono di Dio:
    i 10 Comandamenti
    i 10 Comandamenti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    e che: attraversa: anche tutti: i Paradisi celesti: poi: attraversa: anche il paradiso terrestre: e si riversa sul nostro pianeta: portando: la vita e la fecondità: ovunque: il peccato degli uomini: non opera: come una barriera! Una porta dimensionale? è ovunque! perché: non è un preciso posto geografico.. così: io ho pensato: ad un monastero: composto da monaci: di tutte le religioni del mondo: per distribuire: la benedizione di queste acque: su tutti i popoli!
    i 10 Comandamenti
    i 10 Comandamenti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ IsraelNationaTV -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah brother: I was in bed in these two hours: but, I am not able to sleep .. why: I have heard: all American Jews: that: protesting at the very idea: to return: in a more wider Palestine (Lebanon: + desert: of Saudi Arabia, ecc.. where: is: the real: Mount Sinai, etc. ..)! in reality: they want to destroy Israel .. because: they love: rather, to continue to do: the parasites above: all the peoples! You do not let deceive yourself: by their words: or their generosity: it is easy to be generous: when you steal other people's money: through: the banking seigniorage!
    i 10 Comandamenti
    i 10 Comandamenti [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @IsraelNationaTV --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah fratello: io sono stato a letto: in queste due ore: ma, io non sono riuscito a dormire.. perché: io ho sentito: tutti gli ebrei americani: che: protestavano alla sola idea: di ritornare: in una più ampia Palestina(Libano+desero di Arabia Saudita: dove è: il vero Monte Sinai, ecc..)! in realtà: loro voglio distruggere: Israele.. perché: loro amano fare: i parassiti: sopra: tutti i popoli! tu non lasciare ingannare: te stesso: dalle loro parole: o dalla loro generosità: perché è facile essere generosi: quando si ruba il denaro degli altri: attraverso: il signoraggio bancario!
    allChristianMartyrs
    allChristianMartyrs [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @ all governments -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah because my Jewish people should leave office: that: he conquered: in europe and america, etc. .. ? leave: The IMF - NWO: why? leave: all monopolies: why? you: who, what ye are able: to give in exchange: the Jews? 1. You can enlarge: Palestine for them? 2. you can: guarantee: a pardon? 3. you can provide: protection: for their lives?: why to live: all safe? If you can not give, all these guarantees? you will die: 3 ° in nuclear WW: certainly .. Israel itself: will be lost! all: Middle East will be one: only cemetery! I am the king of Israel: lorenzojhwh
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    blogger . com/ blogger.g?blogID=2505725258663837337#editor/target=post;postID=2376470361782302679
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    Netanyahu: fra: IsraelNationaTV. -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [A]. politikere frimurere? de fortsetter: å gjøre: skuespillerne! [B.]. banken seigniorage? fortsetter: å kvele alle folkeslag. [C]. alle estimater: av: IMF? alt gikk til dritt! [[du kaster! minst du, masken skuespiller, av hensyn til ditt folk!]]. [[hva?]] 1). en annen: 80000: steder jobber: de ble mistet: nylig: mot: den unge alder: i Italia! 2. Bare Spania er verre: enn: Italy [jfr. CorrieredellaSera: 17.02.12]! - SVAR -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah ikke gjorde: noe: gjør prekær jobben! bak banken seigniorage? der: bare ødeleggelse: av alle mennesker! rabbinerne av: IMF? er ikke de: Guds tjenere, men er bare: ministerne: Satans! livene til de: det kan være sikker: på hele planeten: snart? fordi: du også: du fortsetter: å ha: som: mye: forakt: for verdighet: menneskeverd mens: beskytte: den: bank seigniorage: av rabbinere fariseere?
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Netanyahu @ -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah [A]. politicians Masons? they continue to make the actors! [B.]. the bank seigniorage? continues to stifle all peoples. [C]. all estimates of the IMF? all went to shit! [[you throw! at least you, the mask actor, for the sake of your people!]]. [[what?]] 1). 80,000: places of jobs: they were lost: recently: against: the young age: in Italy! 2. only Spain is worse: than: Italy [cfr. CorrieredellaSera: 17.02.12]! - ANSWER -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah did not do: anything: make precarious the job! behind the bank seigniorage? there: only the destruction: of all people! the rabbis of the IMF? are not the: ministers of God, but are just: the ministers of Satan! the lives of those: it may be safe: on the whole planet: soon? because: you too: you continue to have: as: much: contempt for the dignity: of human life while: protecting: the: banking seigniorage: of your rabbis Pharisees?
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    @Netanyahu --[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah[A.]. i politici massoni? loro continuano a fare gli attori! [B.]. il signoraggio bancario? continua a soffocare tutti i popoli. [C]. tutte le previsione del FMI? sono andate tutte a puttana! [[tu getta! almeno tu, la maschera dell'attore, per amore del tuo popolo!]].[[cosa?]] 1). 80.000: posti di lavoro: sono stati persi: recentemente: nella fascia giovanile: in Italia! 2. soltanto, la Spagna è peggio dell'Italia! --ANSWER -[Mane, thecel, phares]dominus Unius Rei king Israel Mahdì Messiah non è servito a niente: rendere precario: il posto di lavoro! dietro il signoraggio bancario? c'è: soltanto: la distruzione: di tutti i popoli! i rabbini del FMI? non sono i ministri di Dio, ma, sono soltanto: i ministri di satana! la vita di chi: potrebbe essere al sicuro: su tutto il nostro pianeta: a breve? perché: anche tu: tu continui ad avere tanto disprezzo: per la dignità: della vita umana: pur di proteggere il signopraggio bancario dei tuoi rabbini farisei?
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [Rothschild: from: Israel National TV] what a stupid question! Certain: that: you have my permission: you can close: in the residual sulfuric acid: the million: of Satanists: and aliens: Institutional: that: you have around: the world! [Rothschild: from: Israel National TV] what a stupid question! certain: that: you have my permission: can close: in the residual sulfuric acid: the million: Satanists and aliens: Institutional: that: you have around the world!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [Talmud, le Coran et communisme? seul: la synagogue de Satan] ne serait jamais:! ont existé: dans la nature des chrétiens: le désir: de faire le mal, à des Juifs: le cas: leur est propre: ils ne sont pas: toujours été: dès le début: comment: sont: bien sûr: aussi: «aujourd'hui: une raison: pour coupable: le FMI! une menace extrême pour les chrétiens! au sujet des musulmans? ils ont toujours été: une extermination systématique: de tous les chrétiens! donc: bien sûr: aussi: les chrétiens ont: leur grave responsabilité: du point de politique: de vue: seulement! MA: jamais: les responsabilités des chrétiens pourrait être: si grave: comme ceux: qui: même: mettre en place votre propre religion: comme une idéologie: pour conquérir: le monde et à réaliser: l'extermination: de tous les chrétiens! chose: Thet: le FMI: avec son franc-maçonnerie: en coopération avec l'Arabie Saoudite est très proche de son objectif :: enfin!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [Talmud, Koran and Comunism? one only: synagogue of Satan!] non avrebbe mai: potuto esistere: nella natura dei cristiani: la volontà: di fare del male: agli ebrei: se: proprio loro: non fossero: sempre stati: fin dal principio: come è tutt'oggi: a motivo: del FMI! una estrema minaccia: per i cristiani! riguardo ai misulmani? loro sono sempre stati: uno sterminio: sistematico: dei cristiani! così: ovviamente: anche: i cristiani hanno: le loro gravi responsabilità: dal punto di vista politico: soltanto! ma: mai: le responsabilità dei cristiani: potrebbero essere: così gravi: come coloro: che hanno: addirittura: impostato la propria religione: come una ideologia per la conquista del mondo e per realizzare: lo sterminio di tutti i cristiani! cosa che: il FMI: in collaborazione con l'Arabia Saudita: è molto vicino: al suo obiettivo: di realizzare: finalmente!
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa

    [Talmud, le Coran et communisme? sont les suivants: seul: la synagogue de Satan], si: il est vrai que: l'horloge (sablier): de l'histoire: c'est Israël? mais, les sables: de ce sablier sont les martyrs chrétiens: à l'heure actuelle: ont été tués: 100 millions d'euros: des martyrs chrétiens: et ils pousser: invoquer: sous l'autel du Temple juif céleste: sans cesse: implorer Dieu : pour se venger! et Dieu dit, "vous avez la patience, pourquoi, le nombre de vos frères:! est terminée" .. à savoir: pour un total: de: 120 millions d'euros, maintenant? 90000000 martyrs chrétiens: ils ont été faits: seulement dans les 100 dernières années (aussi: avec cette connerie: de l'idolâtrie, et le communisme)
    thecopticmartyrs2
    thecopticmartyrs2 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by ♰CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVS MQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27;  by★ : ♰ Rei Unius★ ♰: King Unius REI ♥: Israel: ♥ Mahdi]
    5 mesi fa
YouTube

YouTube

655737 iscritti
70917659 visualizzazioni video
 • sukiliks
  sukiliks ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  hahahahahha
 • sukiliks
  sukiliks ha pubblicato un commento
  3 minuti fa
  Address me as "Sir", FAGGOT...
 • sukiliks
  sukiliks ha pubblicato un commento
  5 minuti fa
  DELIVER ME THE CIPHER, FOR I CAN NOT DECODE THIS BABBLED SPEAK...
 • CreationReal
  CreationReal ha pubblicato un commento
  6 minuti fa
  Your arrogance compels me to be violent against your realm: of enlightened IMF 666, 322 freemasonry NWO, ecc.. ecc,,

Nessun commento: